nota.gen.tr https://www.nota.gen.tr Nota, Nota Türleri ve Özellikleri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, nota.gen.tr Wed, 16 Mar 2016 00:00:00 +0000 Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 +0000 60 Samanyolu Notaları https://www.nota.gen.tr/samanyolu-notalari.html Wed, 14 Nov 2018 16:14:30 +0000 Samanyolu Notaları, oldukça meşhur olan bu şarkı birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş olup yüreklerde bıraktığı güzel tınısıyla evrenselliğini koruyacak olan nadide eserlerden birisidir. Şarkının makamı hüzza Samanyolu Notaları, oldukça meşhur olan bu şarkı birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş olup yüreklerde bıraktığı güzel tınısıyla evrenselliğini koruyacak olan nadide eserlerden birisidir. Şarkının makamı hüzzamdır. Kerime Nadir’in ünlü romanı olan ve şarkıyla aynı adı taşıyan bu eserin aynı zamanda yine aynı adı taşıyan filminin çekilmesidir. Şarkını bu kadar yaygın olmasının sebebi ise şarkıyla aynı adı taşıyan Samanyolu adlı filmde çalınmasıdır. Başrollerini Ediz Huz (Nejat karakterini canlandırmıştır) ile Hülya Koçyiğit’in (Zülal karakterini canlandırmıştır) paylaştığı bu filmin yönetmeliğini Yeşilçam’ın usta yönetmenlerinden olan Orhan Aksoy üstlenmiştir.Filmde çalışan Samanyolu şarkısı filmi gölgede bırakmıştır ve tabi aynı zamanda romanını da geride bırakmıştır. Usul ise semai tarzındadır. İlk bestesini yapan kim olduğu günümüzde bile tartışmalı bir haldedir. Bestenin ilk sahibinin Metin Bükey olma ihtimali yüksek iken genel itibariyle Berkant’a ait olduğu düşünülmektedir. Samanyolu filminde seslendirmek amacıyla Timur Selçuk’a teklif edilmiştir. Ancak sizlere özellikle de Muazzez Ersoy ile Özdemir Erdoğan’ın yorumunun yaygın olduğu söyleyebiliriz. Samanyolu eserinin notaları aşağıda verilmiştir. Aynı zamanda flüt ile çalınması için gerekli olan notalar da bulunmaktadır.

Samanyolu Notaları

Samanyolu notaları

Fa – re – fa – mi – fa – mi – sol – re – mi – re – mi – sol-- do /

Fa – re – fa – mi – fa – mi – sol – re – mi – re – mi – --sol -- do /

Do – re – do --fa – si – la -

Fa – sol – fa – mi – re – do – mi

Re – mi – si – do - si

Mi – fa – si – do – si – do – la

Fa – sol – re – mi – fa – re – fa – re – mi – fa – mi – do /

Fa – sol – re – mi – fa – re – fa – re – mi – fa – mi – do /

Do – re – do – si – la -

Fa – sol – fa – la – re – do – mi

Re – mi – re – do - si

Mi – la – re – do – sol – mi – la

Samanyolu notaları flüt için,

do – re – fa – si – do – sol – do – la – si – mi– si - sol
(sol – la - do)
(sol – do -mi)
sol la mi fa mi la re do la sol do si la si sol fa mi do re do si la sol fa mi do re do si sol la si sol do sol fa si do la sol si mi la

do – re – do – la – do – sol – do – la – si – mi – si - sol
(sol – la - si)
(sol – fa -mi)
sol la sol fa mi do re do si sol la si la si sol fa la do re do si la sol la mi do re do si sol la do so si sol fa si do la sol fa mi la

Makam: Hüzzam

Usül: Semai

Bestecisi: Bilinmiyor

]]>
Hasretinle Yandı Gönlüm Notaları https://www.nota.gen.tr/hasretinle-yandi-gonlum-notalari.html Wed, 14 Nov 2018 23:27:54 +0000 Hasretinle Yandı Gönlüm Notaları, Hasretinle yandı gönlüm türküsünün bestesi Yalçın Tura'ya aittir. 1972 Dönüş filmi müziğidir. Aynı sene film için sözlü olarak Seha Okuş tarafından Hasretinle Yandı Gönlüm/Niye Küs Hasretinle Yandı Gönlüm Notaları, Hasretinle yandı gönlüm türküsünün bestesi Yalçın Tura'ya aittir. 1972 Dönüş filmi müziğidir. Aynı sene film için sözlü olarak Seha Okuş tarafından Hasretinle Yandı Gönlüm/Niye Küstün 45'liğinde seslendirilen parçadır. İçinde bulunduğu topluma yabancılaşmış bir adamla, onun köyde terk ettiği karısı Gülcan'ın hikayesini anlatır. Gülcan ile İbrahim evlendikten sonra İbrahim işçi olarak Almanya'ya gider. İlk zamanlar karısına sık sık mektup gönderir İbrahim. Okuma yazma bilmeyen Gülcan köylünün bir süre sonra gözünde kötü olunca köy öğretmeninden yardım ister. Köyün ağası ise Gülcan'a göz koymuştur. Gülcan'ın her reddedişinde başka bir iftira atmaktan geri durmaz. Gülcan'ı taşlayan köy halkı kadını evine hapseder. Ağa adamlarını son olarak gönderdiğinde Gülcan bir nehir kenarındadır. Tecavüz etmek amacı ile saldırdıklarında Gülcan'ın çocuğu kucağından nehre düşer ve talihsiz bir şekilde can verir. Gülcan günlerce oğlunu gömmez İbrahim gelsin oğlunu görsün diye. Fakat köy öğretmenin son ricası üzerine oğlunu yıkayıp gömer. Fırsatı kaçırmayan ağa yine Gülcan'a yanaşır. Bu kez kabullenmiş gibi davranan Gülcan nehrin yakınlarında ağayı vurarak öldürür. Bu sırada İbrahim ve Almanya da birlikte yaşadığı kadın ve oğulları köye gelmektedir. Aşırı hız sebebi ile kaza gerçekleşir. Oradan tesadüfen geçen Gülcan yıllarca beklediği eşinin cansız bedenini ve yanındaki kadını görür. Hem kaybettiği eşe hemde yıllarca aldatılmasına ağlayan Gülcan'a eşlik eden birde çocuk vardır. Gülcan çocuğu alır ve oradan uzaklaşır. Evvel yükseklerde uçup düze inen gönüllerin türküsünün sözleri bu sebeple yazılmıştır. Şarkı basta Edip Akbayram olmak üzere Zara, Funda Arar ve Gülay gibi değerli sesler tarafından da okunmuştur. 

Hasretinle Yandı Gönlüm NotalarıNotaları:

Sol-la-la-la
La-la-si-la-sol-fa
La-la-si-la-sol-fa
Sol-sol-la-sol-fa-mi
Mi-fa-fa-mi-fa
Sol-sol-la-sol-fa-mi-re-do
Re-mi-re-mi-re
Fa-sol-fa-mi-re-do-si
Do-re-re-re
Mi-re-do-si-la-si-la-sol
La-si-si-la-sol
Do-do-re-do-si-la
]]>
Si Notası https://www.nota.gen.tr/si-notasi.html Thu, 15 Nov 2018 08:37:59 +0000 Si Notası, notların sırası itibariyle yedincisi olarak bilinmektedir. Notalar ise şu şekilde sıralanmaktadır: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bu notalar içerisinde si notasının kalını ve incesi bulunmaktadır. Yani kalın si ve Si Notası, notların sırası itibariyle yedincisi olarak bilinmektedir. Notalar ise şu şekilde sıralanmaktadır: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bu notalar içerisinde si notasının kalını ve incesi bulunmaktadır. Yani kalın si ve ince si notası mevcuttur. Bu nota ve diğer notalar müzik aleti yardımıyla çalınır.

Nota kavramı müziksel sesleri imgeleyen işaretlere verilen addır. Başka bir deyişle nota kavramı müziğin okunarak yazıya dökmeye yarayan sembollerin ve bu sembollerin temsil ettiği temel frekansların her birisine verilen addır. Si notası da bu frekanslardan birisidir.

Nota (not etme kelimesinin kökünden gelir.) kelimesi bir düşünceyi daha sonra kullanmak için semboller yardımı ile herhangi bir yere o düşünceyi temsil edebilecek bir şekilde yazmayı ve dökmeyi anlatır. Müzik notası kavramı da, bir sesi ifade etmek üzere dize üzerindeki yerine konulmuş olan bir kayıt ya da işaret türüdür. Müziğin yazılı hale gelmesinde yardımcı olan her bir nota müzikte belirli bir oluşuma karşılıktır. Si notası da bu oluşumlardan birisidir.

Notaların ortaya çıkması (keşfedilmesi) ile gelişimi müzik oluşumu pratiğine ileri düzeyde bir gelişme zemini hazırlamıştır. Notalama sistemi, icra eden kişileri ezberleme zorunluluğundan kurtararak hem çalınacak müzik parçalarının uzamasına ve hem de çeşitli zamanlarda ve farklı ülkelere ait olan notalandırılmış yapıtların eklenmesi sonucunda repertuarın çeşitlenmesi ve zenginleşmesi imkanı doğmuştur. Notaların keşfi sayesinde bir müzik sanatçısı daha önce bilmediği bir müzik eserini seslendirebilmek adına tek başına notalar yeterli olmuştur.

Si Notası

Notaları oluşturmak adına günümüzde iki sistem hakimdir. Bunlardan birincisi daha çok Türkiye, İspanya, İtalya ve Fransa gibi Akdeniz’e komşu olan ülkelerde kullanılan Aziz Lohanne Battista ilahisinin ilk harflerinden oluşan do – re – mi sistemidir. İkinci sistemi ise Almanya ve İngiltere gibi kuzeyde yer alan ülkelerin kullanmış olduğu A- B- C sistemidir. Yani birinci kısımda yer alan notalar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si iken diğer kısımda kullanılan notalar ise C= Do, D= Re, E= Mi, F= Fa, G= Sol, A= La, B= Si (bu durum İngilizler için geçerli) H= Si (bu durum ise almanlar için geçerli) Buradaki temel fark ise Si notasından kaynaklanmaktadır. İngilizler Si notasının tanımlarken kullanmış olduğu harf sistemi yukarıda görüldüğü gibi B harfi iken Almanlar için Si notasının karşılığı H harfidir.

Ayrıca yalnızca Si notası hariç diğer bütün notaların babası Gui d’ Arezzo olarak bilinmektedir. Arezzo kendisine bu ismi ünlü Lohannes Battista ilahisinde yer alan mısraların ilk hecelerinden alması sonucunda takmıştır. Yalnız yedinci ve son olan notanın adı için (yani Si notası) uzun yıllar boyunca B harfi olarak kullanmış ve böyle kalmıştır. Sonrasında ise 13. Yüzyılın başlarında ise ünlü ilahi Sanete Lohannes’in cümlelerinin baş harflerinden oluşan Si (notası) halini almıştır.

]]>
Keman Şarkı Notaları https://www.nota.gen.tr/keman-sarki-notalari.html Thu, 15 Nov 2018 15:43:54 +0000 Keman Şarkı Notaları, Keman bir yayla çalınan telli enstrümalardan biridir. Keman insanı derinden etkileyen eşsiz güzellikteki sesiyle gözleri dolan tek enstrümandır. Güzel sesli ve dokunaklıdır. Keman dinlemesi ins Keman Şarkı Notaları, Keman bir yayla çalınan telli enstrümalardan biridir. Keman insanı derinden etkileyen eşsiz güzellikteki sesiyle gözleri dolan tek enstrümandır. Güzel sesli ve dokunaklıdır. Keman dinlemesi insana ayrı bir huzur verir. Bazen ağlatan bir sestir. Tarihsel araştırmalar eski sanat ve müzik kültürünün kaynaklarına ait yüzyıllar boyunca gelişen keman, bugünkü son şeklini almıştır. Türk müziğinde kullanılan keman birçok uygarlıkta tarihiyle birlikte kemani bestekarlar vardır. Esas olarak Araplardan ilham alınarak yapılmıştır. Kemanın kökeni Arap ve Bizans kültürlerinde hakimiyeti olduğu alanlarla ilişkilendirilir. Bu yüzden keman sesindeki etkileyici güzelliği ile en sevilen enstrümanlardan biri olmuştur. Değişen ruh hali ve doğa güzelliği yansıyan kemanı ideal bir solo çalgı simgesine yükseltmiştir. Bunun için de keman yayına arşe denir. Her enstrümanda olduğu gibi kemanda da akort işlemi oldukça önemlidir. Kemanı akort edebilmek için ilk önce keman tellerinin isimleri ile başlanır. Keman tellerinin kalından inceye, soldan sağa sıralanış şekli sol, re, la ve mi'dir. İlk aşamada düzgün ses çıkartmak zordur. Ses gelen yerden kemanın sesi birbiriyle uyum sağlıyorsa istenilen telin akordu yapılmış demektir. Diğer tellerde akort edilebilir. Yay kısmı çekildiği zaman çıkan ses bozuk gelirse, telin yanlış yerine basmaktan veya fazla baskı yapmaktan oluşan bir durumdur. Yeni başlayanlar için teller üzerinde ayrı ayrı çalışma yapılır. Her tel üzerinde parmakların nasıl dizildiği konusunda ve hangi notaya hangi parmakla basıldığı öğrenilir. Başlangıç olarak bir tel ile çalışırken diğer telleri devre dışı bırakmak uygun olur. Zamanla müzik kulağı gelişir ve hataları duyma konusunda hassaslaşır.

Keman Şarkı NotalarıKeman Şarkı Notaları ve Tellerin İsimleri;

 • Kemanın en altta bulunan teli mi telidir.
 • Mi telinde birinci parmak fa, ikinci parmak Sol'dur.
 • Üçüncü parmak la'dır. Mi telinin üzerinde bulunan tel la telidir.
 • La telinde birinci parmak si'dir.
 • İkinci parmak do, üçüncü parmak re'dir.
 • La telinin üzerinde bulunan tel re telidir.
 • Re telinde birinci parmak kalın mi, ikinci parmak kalın fa'dır.
 • Üçüncü parmak Sol notasıdır.
 • Re telinin üzerindeki tel sol telidir.
 • Sol telinin birinci parmağı kalın la notasıdır.
 • İkinci parmak si, üçüncü parmak kalın do notasıdır.
]]>
Saz Nota Yerleri https://www.nota.gen.tr/saz-nota-yerleri.html Thu, 15 Nov 2018 16:49:38 +0000 Saz nota yerleri, bunu öğrenmenin en iyi yolu videolu anlatımlar olsa da, vereceğimiz bilgilerin işinize yarayacağını düşünüyoruz. Saz çalmayı öğrenmek isteyenler ya da bir enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenler açısında Saz nota yerleri, bunu öğrenmenin en iyi yolu videolu anlatımlar olsa da, vereceğimiz bilgilerin işinize yarayacağını düşünüyoruz. Saz çalmayı öğrenmek isteyenler ya da bir enstrüman çalmayı öğrenmek isteyenler açısından en karmaşık olgulardan birisi bemol, natural ve diyez gibi kavramlardır. Bu nedenle enstrüman çalmayı isteyenler öncelikle temel müzik eğitimi almalıdır. Bu şekilde temel müzik eğitimi olmazsa, enstrüman eğitimi önemli derecede yavaş gider. Buna rağmen enstrüman çalmayı isteyenler sabırsızca hareket ederek bunları dikkate almamakta ve hemen eser çalmayı hedeflemektedir. Bu büyük olasılıkla hüsranla sonuçlandığından, çalınmak istenen enstrümanda önemini kaybetmektedir. Bu yüzden saz çalmak isteyen ya da enstrüman çalmak isteyenler bemol, diyez ve natural kavramlarını öğrenmelidir.

Bemol: Bir notanın önüne geldiğinde notayı yarım ses kalınlaştıran müzik işaretidir.

Diyez: Bir notanın önüne geldiğinde notayı yarım ses incelten müzik işaretidir.

Saz Nota YerleriNatural: Bu müzik işareti notanın normal çalınacağını gösterir. Kullanımı genellikle diyez ya da bemolle yarım ses değiştirilen notanın yeniden normal çalınacağını göstermek amacıyla olur.

Saz nota yerleri do re mi fa sol la si do re ..... biçiminde kromatik dizi olarak tanımlanan şekilde sıralı olarak tekrar eder. Ardışık iki notanın arasında bir tam ses farkı vardır. Diyez ve bemol bir notayı yarım ses inceltmekte ya da kalınlaştırmaktadır. Bu nedenle aralarında bir tam ses olan notaların önüne eğer bemol ya da diyez gelirse önceki notadan yarım ses daha farklı yeni bir nota meydana gelir. Bu notalara do diyez, la bemol, si bemol gibi isimler verilir. Örneği re notasının önüne bemol getirilirse re bemol ortaya çıkar ve yarım ses kalın re oluşur. Bu re ve do arasında yer alır. Aynı şekilde do diyez do notasından yarım ses ince olacağından re ve do arasında yer alır. Bu nedenle re bemol ve do diyez aynı sese karşılık gelen notadır. Bu durum ardışık notalarda da geçerlidir. İnce notanın bemolü ve kalın notanın diyezi aynı ses olur.

Ardışık iki notanın arasında bir tam ses vardır. Fakat bu bütün ardışık notalarda böyle değildir. Fa mi ile si do arasında yarım ses fark olur. Bu yüzden bu notaların arasında bemol, diyez olamaz. Yani mi diyez ile fa bemol olamaz. Bu do bemol ile si diyez içinde geçerlidir.

Diyez ve bemol kullanımı enstrümanlarda farklılık gösterir. Sazda perdeler kromatik dizili şekilde ilerler. 1. perdeden itibaren her perde bir sese karşılık gelir. Burada tek fark ve karıştırılan konu iki notanın arasında normal bir perde bulunması gerekirken perdenin ikiye bölünmesidir. Yani orta telde 6. perdede olan si notasıyla 3. perdede olan la notası arasında iki adet si bemol bulunur. Buradaki iki bemol maalesef karıştırılmaktadır. Özellikle saz çalmaya yeni başlayanlar için karıştırılan bir konudur. Sırf bu nedenle eserlerin çalınışı yorumlanması bile değişebilir.

Halk müziği eserleri çalınırken genellikle naturel si yerine kullanılan si bemol2 kullanılır. Bazı batı tarzı eserlerde ve özgün müzik eserlerinde ise natural si yerinde de si bemol kullanılır. Si bemol kullanılacak eserler kendini hemen tonuyla belli eder. Bunlarda si bemol2 ya da natural si kullanılamaz. Eğer kullanırsanız çaldığınız eser bir anda bambaşka bir eser olabilir. Si bemol2 ve natural si de çok karıştırılır. Halk müziği eserlerinde çoğunlukla si bemol2 kullanılır. Ancak bunu saz çalanlar natural si sanır. Bağlamayı sazı batı tarzında, özgün çalanlar ise si bemol2 kullanımı yerine natural si kullanır. Bir eseri si bemol2 ve natural si olarak dinlediğinizde farklı eserler olarak algılarsınız.
]]>
Sarı Gelin Notaları https://www.nota.gen.tr/sari-gelin-notalari.html Thu, 15 Nov 2018 23:39:17 +0000 Sarı Gelin notaları, vereceğimiz notalar bütün enstrümanlara uygulanarak çalınabilir. Bir türkü veya şarkıyı çalmak için notaların ve yerlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Tarihten günümüze gelmiş olan Sarı Gelin türk Sarı Gelin notaları, vereceğimiz notalar bütün enstrümanlara uygulanarak çalınabilir. Bir türkü veya şarkıyı çalmak için notaların ve yerlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. Tarihten günümüze gelmiş olan Sarı Gelin türküsü sevilen türküler arasında yer alır. Çalmak isteyen kişiler için vereceğimiz notalar ile kolaylıkla çalınabilecek türküler arasında yer alır. Şimdi Sarı Gelin türküsünün notalarını sizlerle paylaşalım.

Sarı Gelin NotalarıSarı gelin notaları
İçinde bir kız gezer oy
si do re re re do re do re mi 

Nenen ölsün sarı gelin aman 
do re mi fa mi re re do re mi

Sarı gelin aman 
re mi re do do si do re 

Sarı gelin aman 
do re do si si la si do 

Suna yarim
si do si La La La La La 

Erzurum çarşı pazar 
sol la la mi mi mi re re do re mi 

Leylim amman amman 
re mi re do si do re 

Leylim amman aman 
do re do si si la si do 

Sarı gelin 
si do si La La La La La La

Şeklinde devam eder.
]]>
Davul Notaları https://www.nota.gen.tr/davul-notalari.html Fri, 16 Nov 2018 18:49:41 +0000 Davul notaları, Davul vurmalı çalgılar grubundan olan ve bilinen en eski çalgıdır. Ahşap üzerine yada maden yada pişmiş topraktan yapılan üzerine gerilen deriden oluşan çalgıdır. Eller yada sopalarla çalınan bu vurmalı çal Davul notaları, Davul vurmalı çalgılar grubundan olan ve bilinen en eski çalgıdır. Ahşap üzerine yada maden yada pişmiş topraktan yapılan üzerine gerilen deriden oluşan çalgıdır. Eller yada sopalarla çalınan bu vurmalı çalgı biçimi değişikliğe uğrasa da dünyanın her yerinde çalınan bir çalgı türüdür. Davul, Türk vurmalı çalgıların sembolü niteliğindedir. Türkiye'de davul çok çeşitli amaçlarda kullanılmış bir çalgıdır. Değişik boy ve çeşitlerde olan davulun Türkiye'de yapılanlarının içeriği kasnak ip ve deri olmak üzere üçe ayrılır. Davulda kullanılan tokmak ve değnek olarak iki çubuk vardır ve tokmak ana ritmi değnek ise detayları belirler. Davul bizim kültürümüzde sesinin gürlüğü ve etkisinin yüksek oluşu açısından bir haber aracı olarak kullanılır. 

Davul çeşitleri;
 • Timballer: Bakır yada pirinç ile yapılan yarım küre şeklinde davullardır. Modern orkestralarda timbal olarak bilinen bu davulda akort işlemi yapılarak yüksek yada yumuşak tonlar elde edilebilir.
 • Bango: Bu davul akort edilebilir bir davul olup, çalınma esnasında çıkardığı seslerde çok az değişim olur. Şekli küçük kovaya benzer bir şekildedir ve orkestralarda kullanılır. Çoğunlukla iki eş parça şeklinde kullanılır. 
 • Konga: Bu vurmalı çalgıda Afrika kökenli olup, büyük ve silindir biçimindedir. 
 • Bas davul:  Dünyadaki en büyük davuldur. Bas davul olarak isimlendirdiğimiz bu davulun çapı çok büyük olup, içi boş bir silindir şeklindedir. Gövdesi tahtadan yapılan bu davul, için kullanılan deri ya tek yüze yada iki yüze birden yapılır.
 • Kirişli davul ve trampetler: Boru biçiminde olan, genellikle orkestralarda ve bandolarda çalınan bir davuldur.
Her müzik aletinde olduğu gibi bu davul çeşitlerinde de notalar kullanılır. Her nota bateri seti dediğimiz davul setinde farklı bir davulu yada zili ifade eder.

Davul NotalarıBateri davulların parçaları;
 • Kros,
 • Hi-hat,
 • Trampet,
 • Crash,
 • Alto,
 • Tomtom,
 • Ziller olmak üzere yedi parçadan meydana gelir.
Davulun nota değerleri tekniği konusunda özellikle oturma pozisyonu, vuruş şekli, bagetlerin tutuşu, davul setinin kurulumu ve akortlanması çok önemlidir. Davul notalarını, öğrenmek hiç de zor değildir. Davulcular nota değeri olarak toplamda altı değer kullanırlar. Bunlar çeyrek nota, yarım nota, sekizlik nota, on altılık nota ve otuz ikilik nota'dır. Davul notalarında basit bir matematik hesap vardır. Verdiğimiz bu altı değerin birbiri ile arasındaki bağlantıları anladığınızda konuyu çözümlemiş olursunuz. Müziğin oluşumunda dört ana madde vardır. Bunlar melodi, ritim, armoni ve dinamiktir. Davul yapısı itibarı ile ritmik bir enstrüman olduğu için davulu çalanın armoni bilgilerini bilmesi yada kullanmasına gerek yoktur. Böylelikle davul notaları okurken  notaların zamansal özelliklerini bilmeniz kafidir. 

Davulda iki el birden kullanıldığı için sağ elde tutulan ve baget ile çalınan R işareti ile yani Right hand olarak, sol el ile tutulan ve L işareti ile Left hand olarak bilinen terimler kullanılır. Davul notalarını yazdığımız düzeneğin adı portedir. burada üç unsur vardır. Bunlar ölçü, mezur ve bardır. 

Davul notasının anahtarı;
 • Kick,
 • Snare,
 • Hightom,
 • Midtom,
 • Lowtom,
 • Rim,
 • Ghostnote,
 • Cowbell dir.
Zillerde ise;
 • Hihat, (Hihat open ve Hihat foot) şeklindedir.
 • Ride ve hihat foot open,
 • Ride bell,
 • Crash,
 • Splash,
 • China dır. 
 • Davul ilk bilinen ve çalınan çalgıların başıdır. belkide müziğin ilk çalgısıdır. 
İnsanoğlu bir sürü müzik aleti kullansa da davul aletinin yeri her zaman başka ve ayrıdır. Müzik onsuz düşünülemez. Müziğiniz hiç susmasın.
]]>
Çanakkale İçinde Notaları https://www.nota.gen.tr/canakkale-icinde-notalari.html Fri, 16 Nov 2018 21:18:02 +0000 Çanakkale İçinde notaları, bu parçanın notalarını sizlerle paylaşmadan önce bu parçanın sözlerini bilmek gerekir. Çanakkale İçinde türküsü tarihimizde yeri olan önemli türküler arasında yer alır. Konusunu gerçek savaş Çanakkale İçinde notaları, bu parçanın notalarını sizlerle paylaşmadan önce bu parçanın sözlerini bilmek gerekir. Çanakkale İçinde türküsü tarihimizde yeri olan önemli türküler arasında yer alır. Konusunu gerçek savaştan alan Çanakkale İçinde türküsü destanların arasında yer alırken; milliyetçi ruhumuzun, milli benliğimizin ve tarihimizin aydınlatılması açısından önemli türküler içerisinde yer alır. Çanakkale savaşı dönemde yaşayan insanların savaş esnasında yaşadığı olaylardan söz eden Çanakkale İçinde türküsü çalınırken insanın içerisinde uyandıran hisler bakımından oldukça etkileyici bir türküdür. Dinlenildiği zaman insanı o savaşın içerisinde gibi duygular yaşatan mükemmel sözlere sahip olan bir parçadır. Müzik aletleri kullanan kişilerin bilmesi gereken türküler içerisinde yer alır. Şimdi Çanakkale İçinde türküsünün notalarını sizlerle paylaşalım.

Çanakkale İçinde NotalarıÇanakkale İçinde notaları
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Sol la la la sol fa mi re re do re mi fa sol fa sol mi re re

Ana ben gidiyorum düşmana karşı
Re Mi mi mi re re mi re do si do si do re re mi re mi do si la

Of gençliğim eyvah
Si do re mi do si La La La La La La

Şeklinde devam eder.
]]>
Akdeniz Akşamları Notaları https://www.nota.gen.tr/akdeniz-aksamlari-notalari.html Fri, 16 Nov 2018 23:42:06 +0000 Akdeniz akşamları notaları, bu parçanın notalarının bilinmesi ile çalınması halinde mükemmel sesler çıkar. Özellikle gitar ile yakışan parçaların ilk sırasında yer alır. Genellikle yaz gecelerinde, özellikle kumsalda ate Akdeniz akşamları notaları, bu parçanın notalarının bilinmesi ile çalınması halinde mükemmel sesler çıkar. Özellikle gitar ile yakışan parçaların ilk sırasında yer alır. Genellikle yaz gecelerinde, özellikle kumsalda ateş başında akla gelecek ilk şarkılar içerisinde yer alır. Gitar dışında flüt, piyano, bağlama melodika gibi müzik aletleri ile çalınan parçaların arasında bulunur. Şimdi Akdeniz akşamları notalarını sizlerle paylaşalım.


Akdeniz Akşamları NotalarıAkdeniz Akşamları notaları
Do re mi re do re mi mi re do si re re do si la sol la si
Do re mi re do re mi mi re do si re re do si la sol la si

Do si la si la sol la sol fa sol fa mi si
Do si la si la sol la sol fa sol fa mi si

Do re mi mi mi mi re re re re re do do do do do
Do re do si si do si la la si la sol sol la sol fa fa sol fa mi
]]>
İstiklal Marşı Flüt Notaları https://www.nota.gen.tr/istiklal-marsi-flut-notalari.html Sat, 17 Nov 2018 13:30:22 +0000 İstiklal Marşı Flüt Notaları, İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli marşıdır. Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu eser, 12 Mart 1921'de birinci Türkiye Büyü İstiklal Marşı Flüt Notaları, İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin milli marşıdır. Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan bu eser, 12 Mart 1921'de birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Kurtuluş Savaş'ının başlarında, İstiklal savaşının milli bir ruh içerisinde kazanılması imkanını sağlamak amacıyla o dönemin Milli Eğitim bakanlığı (Maarif Vekaleti), 1921'de bir şiir yarışması düzenleme kararı aşarak yürürlüğe sokmuştur, söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmıştır. Kazanan şiire para ödülü konduğu için yarışmaya katılmak istemeyen, aynı zamanda dönemin Burdur milletvekili de olan Mehmet Akif Ersoy, Milli Eğitim Bakanı (Maarif Vekili) Hamdullah Subhi'nin ısrarı üzerine, Ankara’da bulunan Taceddin Dergahına kapanarak kaleme aldığı ve İstiklal Harbini verecek olan Şanlı Türk Ordusu'na hitap ettiği şiiri ile yarışmaya katılmıştır. Yapılan değerlendirme ve elemeler sonucu TBMM'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusların itirazlarına rağmen Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı alkışlarla kabul edilmiştir. İstiklal Marşını Mecliste ilk okuyan kişi dönemin Maarif vekili Hamdullah Subhi Tanrıöver olmuştur. 

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını, Türk Milletinin eseri olduğunu beyan ederek,  şiirlerini topladığı Safahata dahil etmemiştir. Şiirin bestelenmesi için açılan yarışmaya ise 24 besteci katılmış, 1924 yılının ortaların da Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Fakat bu beste 1930 yılına kadar çalınmıştır, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de ilk bestelediği bugünkü beste yürürlüğe konmuş, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan marşın bando düzenlemesini İhsan Servet Künçer, armonilemesini’de Edgar Manas yapmıştır. Üngör'ün yakın dostu olan Cemal Reşit Rey'le yapılmış olan bir röportajda da ilginç bir detaydan bahsetmiştir. Cemal Reşit Rey’in belirttiğine göre aslında İstiklal Marşı başka bir güfte üzerine yapılmıştır ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmemiştir. Bu nedenle söz ve melodide yer yer görülen Prozodi (uyum) vardır. Örnek; Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak mısrası ezgili okunduğunda şafaklarda kelimesi iki müzikal cümle arasında bölünmüştür. İmzalanan Protokolde, sadece ilk iki dörtlük beste eşliğinde İstiklal Marşı olarak söylenmektedir. Bu ilk iki dörtlüğün flüt notaları aşağıdaki gibidir. 

İstiklal Marşı Flüt Notalarıİstiklal Marşı Flüt Notaları;

-Kork-Ma -Sön-Me -Bu -Şa-Fak -Lar-Da -Yü-Zen -Al-San-Cak

-Do-Mi, Fa-Sol, Re, Fa-Mi -Mi-La -Si- Do, Si -Sol-Si


-Sön-Me-Den -Yur-Du-Mun -Üs-Tün-De -Tü-Ten -En-Son-O-Cak

-Si -La- Si, Fa -Fa- La, Sol-Re- Mi, Fa-Sol, La -Si -Do-Re


-O- Be-Nim -Mil-Le-Ti-Min -Yıl-Dı-Zı-Dır -Par-La-Ya-Cak

-Mi-Re-Re -Re-Si-Le-Sol-Do-Si-Do-Fa-Do-Si- La-Sol


-O- Be-Nim-Dir -O-Be-Nim -Mil-Le-Ti-Min-Dir -An-Cak

-Fa- Sol-Mi-Mi -Re-Do-Si -La-Sol-Fa-Mi-Si -Do -Mi

]]>
Çanakkale Türküsü Notaları https://www.nota.gen.tr/canakkale-turkusu-notalari.html Sat, 17 Nov 2018 13:52:59 +0000 Çanakkale türküsü notaları, Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarından olan Çanakkale zaferini anlatır. Çanakkale türküsünün olmasında bir mektup kaynak olarak kullanılmıştır. Bu mektubun sahibi Çanakkale ile ilgili kita Çanakkale türküsü notaları, Türkiye'nin tarihindeki dönüm noktalarından olan Çanakkale zaferini anlatır. Çanakkale türküsünün olmasında bir mektup kaynak olarak kullanılmıştır. Bu mektubun sahibi Çanakkale ile ilgili kitabı bulunan Emrullah Nutkunun kardeşi Seyfullah tarafından 1914 yılında daha liseye giderken Çanakkale şehrinde iken annesine yazdığı mektuptur. Mektupta artık okuduğu okulun hastane olacağını anlatan Seyfullah, öğretmenlerinde artık askere gittiğini okulu okuyamayacağını anlatır. Türkçe öğretmenin sınıfa yaptığı veda konuşmasından bahseden Seyfullah, öğretmenin dediği ''okuldaki görev ne kadar kutsalsa vatan için yapılacak görev daha kutsaldır.''sözünü annesine yazdığı mektuba yazarak yaşadığı duyguları anlatırken birden dışarıdan askerlerin söylediği söz kulaklarına takılır ve '' Çanakkale içinde aynalı çarşı anne ben gidiyom düşmana karşı '' sözlerini annesine yazdığı mektupta dile getirir. Bu türküyü söyleyen askerlerin kimileri develer ile kimileri ise yürüyerek hareket ediyordu. Herkes savaş çıkacağını konuşurken Fransız ve İngiliz gemilerinin boğaza dayandığı rivayeti konuşulurdu. gemilerin İstanbul'u vuracağı konuşuluyorken Seyfullah, İstanbul'a gideceğini mektubunda belirtiyordu. Bu olayı görmeyi temenni ederken mektubunda, sonunda ailesine kavuşacağını belirten Seyfullah sanki orada olamamanın üzüntüsü içerisindeydi. 

Seyfullah'ın bu mektubu yıllar sonra ortaya çıkaran ve sazdan adam grubu olarak geçen müzisyenlerin dünyanın çeşitli yerlerinde görsel olarak havada karada yada denizde klipler çekerek türküyü tüm dünyaya ve Türkiye'ye tanıttı. 

Çanakkale türküsü notaları, tam olarak Çanakkale savaşını anlatan ve o dönemi çok iyi yansıtan bir türküdür. türkünün ait olduğu yöre ise Kastamonu şehridir. bu türküyü notaya döken kişi ise Muzaffer Sarısözen' dir. 

Çanakkale Türküsü NotalarıÇanakkale türküsünün notaları;

DO - RE - RE - RE - DO - Sİ - DO - LA - LA - SOL - LA - LA - Sİ - DO - SOL - FA - Mİ - RE - FA - Mİ - RE - LA - LA - LA - LA - SOL - LA - SOL - FA - SOL - SOL - FA - LA - SOL - FA - Mİ - RE - RE - DO - Mİ - FA - SOL - LA - SOL - SOL - Mİ - FA - Mİ - Mİ - RE - RE şeklindedir.

Çanakkale türküsün sözleri;
Çanakkale içinde aynalı çarşı,
ana ben gidiyom düşmana karşı, off gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun Selvi,
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli,
Çanakkale içinde bir kırık testi,
Analar, babalar ümidi kesti,
Çanakkale üstünü duman bürüdü,
on üçüncü fıkra harbe yürüdü,
Çanakkale elinde toplar kuruldu,
Vay bizim uşaklar orda vuruldu,
Çanakkale köprüsü dardır geçilmez, 
Al kan olmuş suları bir tas içilmez,
Çanakkale'den çıktım yan basa basa,
Ciğerlerim çürüdü kan kusa kusa,
Çanakkale'den çıktım başım selamet,
Anafarta 'ya varmadan koptu kıyamet,
Çanakkale içinde vurdular beni,
ölmeden mezara koydular beni,
Çanakkale içinde sıra söğütler,
Altında yatıyor aslan yiğitler,

Çanakkale türkünün notaları, daha sonra düzenlenmiştir.Türkünün aslı esası anonim bir türküdür. geçmişi bizlere anlatan ve her daim acımızı hissetmemizde yardımcı olan yada bir vatanın nasıl korunduğunu her daim anlatan en güzel türkülerimizdendir. Allah tekrar yaşatmasın.
]]>
Süt İçtim Dilim Yandı Notaları https://www.nota.gen.tr/sut-ictim-dilim-yandi-notalari.html Sun, 18 Nov 2018 06:06:41 +0000 Süt İçtim Dilim Yandı Notaları, Herkes tarafından sevilerek dinlenen bu hareketli şarkının notalarını sizler ile paylaştık süt içtim dilim yandı flüt, bağlama melodika, org, gitar, do re mi notalarına geçmed
Süt İçtim Dilim Yandı Notaları, Herkes tarafından sevilerek dinlenen bu hareketli şarkının notalarını sizler ile paylaştık süt içtim dilim yandı flüt, bağlama melodika, org, gitar, do re mi notalarına geçmeden önce süt içtim dilim yandı şarkısı Diyarbakır Kilis yöresine ait bir türkümüzdür. Süt içtim dilim yandı türküsünü kaynağını  Nail Aslan pay yazmış olup bu türküyü derleyerek notaya alan kişi ise Muzaffer Sarısözen dir. Süt içtim dilim yandı oynak bir melodiye  sahip halk türküsü olup aynı zamanda bu türkü gitar melodilerinin vazgeçilmez türkülerin dendir. Hareketli bir melodiye sahip olan süt içtim dilim yandı türküsü özgün bir halk türküsüdür. 

Süt İçtim Dilim Yandı NotalarıHalk türkülerimizin içerisinde çok sevilen süt içtim dilim yandı türküsünün notaları ise şöyledir.

Re mi fa sol fa sol sol / Fa sol sol sol fa fa mi re / Re mi fa sol fa sol sol / Fa sol sol sol fa fa mi re / Re mi fa sol mi fa re mi do do mi re re
]]>
Caddelerde Rüzgar Notaları https://www.nota.gen.tr/caddelerde-ruzgar-notalari.html Mon, 19 Nov 2018 06:05:50 +0000 Caddelerde rüzgar notaları, aslında bir yabancı şarkıdır. bu şarkının orjinalindeki adı Tango to Evora'dır. Türkçeye çevirisi şarkıcı Kayahan tarafından yapılmıştır. Kayahan müzik hayatına 1991 yılında başlamı Caddelerde rüzgar notaları, aslında bir yabancı şarkıdır. bu şarkının orjinalindeki adı Tango to Evora'dır. Türkçeye çevirisi şarkıcı Kayahan tarafından yapılmıştır. Kayahan müzik hayatına 1991 yılında başlamış ve bir çok besteye imzasını atmıştır. Doksanlı yılların en sevilen ve beğenilen sanatçılarının başında gelen Kayahan ölümüne kadar sanat hayatının içerisinde her daim ilklerde yer almıştır. Pop müziğin idollerinden olan Kayahanın birçok eseri dillerimize dolanmış ve her daim de dillerimizde söylemi devam edecektir. İlk albümü yemin ettim olan sanatçının en meşhur sözü ''yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz'' olmuştur. 

Kayahan çıkardığı bütün albümlerde hep kendisini belirleyen sözler kullanmaya devam etmiştir. Amacı sevgiyi insanlara müzik ile anlatmaktı. son on yılda çıkardığı albümlerin içerisinden belirlediği on şarkısına karma bir şekilde son şarkılarım olarak bir albüm hazırladı ve hayranlarına sundu. 

Kayahan bu süre zarfında bestelerini özellikle nilüfer ile paylaşan ve onun söylemesinden memnuniyet duyan bir sanatçı yapısı vardı. İkisinin beraber yaptığı tek şarkı olan caddelerde rüzgar aslında iki sanatçı arasında önemli bir gelişmedir. Müziği Loreena Mckennitt' e ait olan bu şarkı için Türkçe sözler yazan Kayahan ve seslendiren nilüfer olmuştur. Nilüfer' in abümünde yer alan parça yıllarca dillerden düşmemiştir. Her ne kadar Kayahan nilüfere gönül kırgınlığı yaparak şarkılarını söylemesini yasaklasa da nilüfer benimde emeğim var diyerek seslendirmeye devam etmiştir. 

Caddelerde Rüzgar NotalarıCaddelerde rüzgar notaları;

Mİ- Mİ- Mİ - Mİ -FA- Mİ
Mİ - Mİ - Mİ -FA -Mİ
RE- RE- RE-RE -Mİ-RE
DO - DO -DO -DO - RE -DO
DO - DO -DO -RE -DO
Sİ-  Sİ - Sİ -Sİ -DO -Sİ
Sİ -Sİ -Sİ -DO - Sİ -LA
şeklindedir.

Dizelerin sahibi, 3 nisan 2015'te hayata gözlerin yuman Kayahan Türkiye' de pop müziğin ayaklanışıdır. Her daim de besteleri dillerde söylenmeye devam edecektir. Kayahan' ın dediği gibi yolu sevgiden geçen herkes ile bir gün bir yerde mutlaka buluşuruz. 
]]>
Uzun İnce Bir Yoldayım Notaları https://www.nota.gen.tr/uzun-ince-bir-yoldayim-notalari.html Mon, 19 Nov 2018 08:39:01 +0000 Uzun ince bir yoldayım notaları, Bu türkü Sivas yöremize ait bir türkü olup Aşık Veysel'in yazıp derleyip düzenlediği bir parçadır. Türkünün aslı esası Aşık Veysel'in kendi hayatının belkide en önemli gecesini anl Uzun ince bir yoldayım notaları, Bu türkü Sivas yöremize ait bir türkü olup Aşık Veysel'in yazıp derleyip düzenlediği bir parçadır. Türkünün aslı esası Aşık Veysel'in kendi hayatının belkide en önemli gecesini anlatan bir türkü olmasıdır. Sakin bir köy yaşantısı içerisinde eşi ile hayatını devam ettiren Aşık Veysel o gece eşi ile son kez aynı yatağa baş koymuştur. Nedeni ise eşinin o gece onu sevgilisi için terk edecek olmasıdır. 
Eşi gecenin ilerleyen saatlerinde sevgilisinin attığı taşı duyması ile ve Aşık Veysel'in uyuduğu zannederek kalkar ve önceden hazırladığı kıyafetlerini koyduğu bohçayı alıp ayakkabılarını giyer. Bahçede bekleyen sevgilisinin yanına gider ve kaçarlar. Kadın gecenin o zifiri karanlığında ayakkabısının içerisinde hissettiği bir şeyden rahatsız olur ama durma gibi bir durumu olmadığından gidecekleri yere kadar ayakkabısının içerisine bakmaz. Anadolu'nun ücra bir köşesinde, böyle bir durum, törelerin gerektirdiği gibi cezalandırılmalıdır ve sonucu da ölümdür. Belli bir mesafe uzaklaştıktan sonra dinlenmek için durdukları yerde kadın ayakkabılarını çıkarır ve ayakkabısının içerisinde bir tomar para bulur. Kadın biliyordur ki kocası her şeyin farkındadır. 

Aşık Veysel eşinin gideceğinin bile bile bu kadın bana ömrü boyunca aş yaptı boğazımdan geçen her lokmada hakkı var, çamaşırımı yıkadı, namerde muhtaç etmedi diyerek koymuştur.  

O yoksul biçare köylü, bütün parasını kendisini terk eden kadının ayakkabıları içerisine koymuştur. Eşinin bu gidişi Aşık Veysel'in arkasına yaktığı bu güzel türküyü bizlere bırakmasında vesile olmuştur. İnsanların acılarını en kolay anlatma şekli müziktir.Aşık Veysel'de bu olayın üzerine Uzun ince bir yoldayım türküsünü eşine ithafen yazmıştır.

Uzun İnce Bir Yoldayım NotalarıUzun ince bir yoldayım, türküsü günümüze kadar gelmiş ve halen dinlenen en güzel türkülerdendir. Birçok müzisyenin bağlama gibi bir müzik aletini çalmayı öğrenmesi ile ilk çaldığı türküler arasındadır. 

Uzun İnce Bir Yoldayım notaları;

Do Re Re Do Si Si La Do Si Si Sol Si Si La La Mi Re Mi Do Re Do Si Si La Do Si Si Sol Si La La Mi La(4*) Fa Fa Fa Sol Sol Fa Fa Fa Sol Sol Fa Fa Fa Mi Sol Fa(9*) Mi Re Fa Mi Mi Mi Re Do Mi Re Re Re Do Si La Re Si Si Do Do Si Si La Do Si(4*) Si Si La Sol Si Si La La Mi La(4*) şeklindedir. 

Bu türkünün sözlerini yazarken, Aşık Veysel, eşinin bu zorlu yolculuğunu dile getirmiştir. 
]]>
Gesi Bağları Notaları https://www.nota.gen.tr/gesi-baglari-notalari.html Mon, 19 Nov 2018 21:27:47 +0000 Gesi bağları notaları, Orta Anadolu'dan Kayseri iline ait bir türküdür. Kayseri ilinde annesi ile yalnız yaşayan bir genç kızın Gesi Kasabasına gelin gitmesini ve ardından uzun yıllar göremediği annesini kaybetmesi ile sonuçla Gesi bağları notaları, Orta Anadolu'dan Kayseri iline ait bir türküdür. Kayseri ilinde annesi ile yalnız yaşayan bir genç kızın Gesi Kasabasına gelin gitmesini ve ardından uzun yıllar göremediği annesini kaybetmesi ile sonuçlanan hüzünlü bir hikayesi vardır. Gelin giden genç kızın evlilik yaptıktan sonra kocasının vurdumduymazlığı ve kayınvalidesinin acımasızlığı sonucu bir daha göremediği annesinin ölüm haberinin ardından Gesi Bağlarında dolanarak yaktığı ağıttan toplam olarak derlenen altmışdört beyit vardır. Türkünün bestesi ve sözü anonim olarak kayıt altına alınsa da en çok Selda Bağcan ve Barış Manço tarafından söylenmiştir. 

Gesi Bağları NotalarıGesi bağları notalarının bir kısmı aşağıdaki gibidir:

DO RE RE RE RE DO RE Mİ RE Mİ RE RE DO Sİ Sİ LA LA LA LA 

DO RE DO Sİ LA DO Sİ LA DO Sİ Sİ LA LA LA LA 

DO RE Mİ Mİ Mİ Mİ Mİ Mİ Mİ Mİ RE RE Mİ RE Mİ DO RE

]]>
Klarnet Notaları https://www.nota.gen.tr/klarnet-notalari.html Tue, 20 Nov 2018 03:19:03 +0000 Klarnet notları, Klarnet sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılan özellikle de Abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Klarnet metalden ve bir çeşit kauçuk olan ebonitten de yapılabilir. Klarnetin gövdesi silindir Klarnet notları, Klarnet sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılan özellikle de Abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür. Klarnet metalden ve bir çeşit kauçuk olan ebonitten de yapılabilir. Klarnetin gövdesi silindir şeklinde, kalan bölümleri ise Obuanın kalağına göre daha geniştir. Çok dikkatli olarak yontulan ve biçimlendirilen kamış parçası Ağızlık zerine takılır. Klarnet çalan kişinin nefesi ile titreşime geçen kamış borunun içerisindeki boşluktaki havayı titreterek ses elde edilmesi sağlanır. Klarnetin gövdesinde ses delikleri vardır, bu delikleri açmaya ve kapamaya yarayan metal bir mekanizma vardır. 

Klarnetin parçaları;
 • Ağızlık, bek olarak ta bilinir.
 • Fıçı, bir diğer adı barel,
 • Üst gövde,
 • Alt gövde,
 • Kalak, pavillon diyede adlandırılır.
Klarnetin bir çok türü vardır ve çalgılar içerisinde seçeneği bol bir müzik aletidir. 

Klarnet çeşitleri;
 • Mi bemol küçük klarnet,
 • Si bemol klarnet,
 • Re küçük klarnet,Do klarnet,
 • Mi bemol alto klarnet,
 • La klarnet,
 • Si bemol bas klarnet' tir.
Klarnetin tınlama bölgeleri dörde ayrılır.

Klarnet NotalarıKalın ses bölgesi: Klarnette en kalın ses Mi den bir oktav incesi Fa ya kadar olan nota bölgesidir. Bu ses zengin, dramatik, gizemli, karanlık olarak tarif edilebilir. Bu ses bölgesinin olduğu yere Şalümo denir.

Kötü sesler: Sol notasından üç yarım perde sonrasında olan si bemol notasına kadar olan nota bölümüdür ve klarnetin en kötü sesi olarak bilinir. Soluk ve zayıf ve elde edilmesi biraz güç bi sestir. 

Orta ses bölgesi: Si notasından ikinci ek çizgiye kadar Do notasına uzanan ve klarnetin en güzel sesi olan bölümdür. En güzel ve en etkileyici klarnet sesleri buradan çıkar ve ahenkli, parlak, etkileyici ve duru bir sestir. 

İnce ses bölgesi: İkinci ek çizgisi Do dan sonraki daha ince bir sestir. Gür bir şekilde çalındığında rahatsız edici olduğu gibi kısık çalındığında da yumuşak ve ılık bir ses olur. Bu bölümün sesi flüt ses rengine yakın tınılar çıkarabilir. 

Klarnet notalarını, tınlama bölgelerine göre sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. İleride klarnet çalmayı düşünen insanların kesinlikle vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Klarnet çalınırken çıkardığı sesler biz insanlara hep farklı gelmiştir. daimada içimize okşayan melodiler çalacaktır. Kulağınız müzikte, kalbiniz sevdiğinizle olsun. 
]]>
Kış Masalı Notaları https://www.nota.gen.tr/kis-masali-notalari.html Wed, 21 Nov 2018 02:50:15 +0000 Kış Masalı Notaları, Adem Gümüş kaya ile Sibel Can'dan severek dinlemiş olduğunuz her dinlediğinizde bayıldığınız oldukça duygusal ve güzel bu Kış Masalı şarkısının notalarını sizler için derledik. Kış Masalı Notaları, Adem Gümüş kaya ile Sibel Can'dan severek dinlemiş olduğunuz her dinlediğinizde bayıldığınız oldukça duygusal ve güzel bu Kış Masalı şarkısının notalarını sizler için derledik.

Kış Masalı Do Re Mi Basit Yeni Başlayanlar İçin 1. Versiyon

Mi fa mi sol fa mi re do re mi (adını dağlara yazdım yarim)
Re mi re fa mi re do si do re (buğulu camlara kazdım)
Do re do mi re do si la si do (kışın masal dinlemek zor yarim)
Si do si re do si do la (hem ağladım hem anlattım)

Kış Masalı Notaları 2. Versiyon

Mi fa mi sol fa mi re doo re mi
Re mi re fa mi re do sii do re
Do re do mi re do si laa si do
Si do si re do si la la la la la la

Kış Masalı NotalarıKış Masalı Şarkısı (Söz bölümü)

Sol la sol si la sol fa mii fa sol
Fa sol fa la sol fa mi mii do re si la
]]>
Daha Dün Annemizin Notaları https://www.nota.gen.tr/daha-dun-annemizin-notalari.html Wed, 21 Nov 2018 19:31:13 +0000 Daha dün annemizin notaları çocuk şarkıları içinde en çok söylenen ve en çok bilinen çocuk şarkılarının başında gelmektedir. Hemen hemen bütün enstrümanlar ile çalınabilen şarkının notaları aşağıdaki g Daha dün annemizin notaları çocuk şarkıları içinde en çok söylenen ve en çok bilinen çocuk şarkılarının başında gelmektedir. Hemen hemen bütün enstrümanlar ile çalınabilen şarkının notaları aşağıdaki gibidir

do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do
do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re do
sol sol fa fa mi mi re sol fa mi re
do do sol sol la la sol fa fa mi mi re re doDaha Dün Annemizin Notaları

İlk ve orta öğretim sıralarında müzik derslerinde öğretmenlerin genellikle blok flüt ile çaldırdığı bu eğlenceli şarkı aslında bir Mozart bestesidir ve orijinal adı morgen kommt'der weichnachtsmann'dır. Ahmet Muhtar Ataman tarafından daha dün annemizin şeklinde düzenlenmiştir.
]]>
Mihriban Nota https://www.nota.gen.tr/mihriban-nota.html Thu, 22 Nov 2018 00:57:54 +0000 Mihriban nota, bu nota ile Mihriban türküsünü çalmak oldukça kolay olacak. İstediğimiz türküyü veya şarkıyı çalmadan önce notaları iyi bilmek çok önemlidir. Bir parçayı güzel çalmak için gerekli pratik yapılması Mihriban nota, bu nota ile Mihriban türküsünü çalmak oldukça kolay olacak. İstediğimiz türküyü veya şarkıyı çalmadan önce notaları iyi bilmek çok önemlidir. Bir parçayı güzel çalmak için gerekli pratik yapılması gerekir. Yapılan pratikler sayesinde çalmak istediğimiz parçanın sesinin daha kaliteli çıkmasını sağlamış oluruz. Özellikle bağlama çalan kişilerin çalmak istediği parçalar içerisinde önemli yeri olan bu türkünün icraat edilmesi bağlama ile ilgili ustalığa ulaşılması açısından önemlidir. Şimdi Mihriban türküsünün notalarını sizlerle paylaşalım.

Mihriban NotaMihriban türküsü notaları

La la la si sol sol la fa fa sol mi fa re fa mi re re re re la sol la si  do
Re mi fa sol fa mi re do mi re do do do do la sol la si do re mi sol fa mi 
Re do si re do si si si si si si do la si la si la la la la la la
Si do re mi fa sol la la la si sol sol la fa fa sol mi fa fa mi re re re

Re la sol la si do re mi fa sol fa mi re mi re do do do do la sol la si
Do re mi sol fa mi re do si re do si si si si si si do la si la si
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la sol fa la si
La la la la si sol sol la fa fa sol mi fa re fa mi re re re re re re re re

Re mi re do do do do do do do do do la la si do la si sol la la la la la
La la la si sol sol la fa sol mi fa mi re re re re re re re re mi do 
Mi re do do do do do do do do do re mi fa sol mi mi fa re mi do re do
Mi re do do do do do do do si do si re do si si si si si si si la

Si la si la la la la la la la la la la la si sol sol la sol mi fa
Re fa mi re re re re re re re re mi do mi re do do do do do do do do do
Re mi fa sol mi mi fa re re mi do re do mi re do do do do do do do si do
Si re do si si si si si si si la si la do si la la la la la la la la la

]]>
Kara Tren Notaları https://www.nota.gen.tr/kara-tren-notalari.html Thu, 22 Nov 2018 22:49:42 +0000 Kara Tren notaları, Tarihimizde benzeri olayların geçmişte askere gidip de gelmeyenlerin geride bıraktıklarının acılarıyla kaplıdır. Türküler bizi bize anlatan yüreğin sesidir. Türküler bir umuttur, sevgidir, has Kara Tren notaları, Tarihimizde benzeri olayların geçmişte askere gidip de gelmeyenlerin geride bıraktıklarının acılarıyla kaplıdır. Türküler bizi bize anlatan yüreğin sesidir. Türküler bir umuttur, sevgidir, hasrettir, özlemdir, vefadır. Yaygın türkülerden birisi de Kara tren türküsüdür. 1915 yılında 1. Dünya savaşına katılan Osmanlı ordusu verdiği kayıplar ile yürekleri yakmıştır. Her şeyden önce savaşacak asker ihtiyacı da vardı İstasyonlarda askerler beklerken, cephelere gitmek için sıra beklerlerdi. Kara tren gidip de gelmesi için bekleyenlere acı haberler getirirdi. En önemlisi evlatlarından haber alanların yürekleri yanardı. Bu bekleyişler daima sürerdi. Annelerin ve babaların merakla bekledikleri treni gözetlerlerdi. Ağıtlar yakılan ve söylenen türkülerden birisidir. Gelen haberler acı doludur. İşte ümitle beklenen kara tren bazen de kara haber getirir. Bu yüzden bacıların ve eşlerin gözleri ağlamaktan çaresiz düşer. Çünkü bekledikleri bir defa ölmüştür. Bu yüzden yorgun, bitkin ve başı eğik olan kara tren acı bir çığlık atarak uzaklaşıyor. Dağlarda salınır da derdi bilinmez. Dumanı savurur hali hiç görmez. Gamlı ve kederli gözyaşları hiç dinmez. Yüreğin gurbetinde yetişen özlemleri kor, kor sunan bir hasret çiçeğidir. Yaşama sevincinden ölüm acısına kadar, vefayı, vefasızlığı, hasreti, özlemi, sevgiyi, inancı, direnci ve aşkın kahramanlığına hitap edilen türkülerdir. Kara tren türküsünün hüzünlü öyküsünde buluşturmak istedik.

Kara Tren NotalarıKara Tren Notaları; Bağlama

Re-Mi-Fa-Fa-Mi-Fa-Sol-Mi-Mi-Re-Mi-Fa-Re-Re-Do-Mi-Re-Re-Do,
Do-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Fa-Re-Mi-Fa-Re-Re-Do-Re-Mi-Do-Do-Si-Do-Si-Si-La
Si-Do-Re-Re-Do-Re-Mi-Do-Do-Si-Do-Re-Si-Si-La-Do-Si-La-La-La
Sol-Do-Do-Si-Do-Re-Si-La-Si-Do-LA-LA-LA-Sol-Sol-Fa

Kara Tren Notaları; Flüt

Re-Mi-Fa-Fa-Mi-Fa-Sol-Mi-Mi-Re
Mi-Fa-Re-Re-Do-Mi-Re-Re-Do
Do-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Fa-Re
Mi-Fa-Re-Re-Do-Re-Mi-Do-Do-Si-Re-Do-Si-Si-LA
Si-Do-Re-Re-Do-Re-Mi-Do-Do-Si-Do-Re-Si-Si-LA-Do-Si-LA-LA-LA-LA
Sol-Do-Do-Si-Do-Re-Si-La-Si-Do-Sol-Sol-Fa
FASOL-SOL-FA-SOL-SOL-MİFA-SOLSOLFA-SOLFA-SOL-SOL
SOL-FA-SOL-LA-LA-MİMİ-MİMİRE-MİRERE
DORE-MİMİRE-MİFA-REREDO-REMİ-DODO-Sİ-RE-DO-Sİ-Sİ-Sİ]]>
Yemen Türküsü Notaları https://www.nota.gen.tr/yemen-turkusu-notalari.html Fri, 23 Nov 2018 22:29:40 +0000 Yemen türküsü, bütün türkülerin olduğu gibi yemen türküsünün de bir hikayesi vardır. Ama bu türkünün hikayesi diğerlerine göre biraz daha gariptir. Rivayetlere göre Osmanlı Devleti Yemen topraklarını himayesi altına Yemen türküsü, bütün türkülerin olduğu gibi yemen türküsünün de bir hikayesi vardır. Ama bu türkünün hikayesi diğerlerine göre biraz daha gariptir. Rivayetlere göre Osmanlı Devleti Yemen topraklarını himayesi altına aldığı zamandan sonra burada egemenliğini sürdürebilmek için oldukça şehit vermiştir. Yemen Osmanlı'nın merkezine uzak olmasına rağmen kutsal toprakları elde tutmak için burada birçok şehit verilmiştir. Müslüman toprağı olmasına karşın Yemenliler İngilizlerle beraber işbirliği yaparak Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir. Birçok cephede aynı anda savaşan Osmanlı Devleti'nin kuvvetleri Anadolu'dan buraya asker sevki yapmaktadır. Savaş o kadar şiddetli geçmektedir ki aileler savaşa giden evlatlarının artık geri dönmeyeceğini düşünmektedirler. Birçok aile savaşta olan ailelerinden haber alamamıştır. Üstelik bir kısım asker yıllar sonra savaşın bitmesine rağmen topraklarına geri dönememişlerdir. Savaşta sağ kalanlar ise yaşamlarını orada devam ettirmişlerdir. Bu acıyla birlikte Yemen Türküsü o zamanlarda halkın diline gelmiş ve düşmemiştir. Bu türkü etki ve izini günümüze kadar getirmiştir.

Yemen Türküsü NotalarıYemen Türküsü'nün notaları

Es do re mi mi mi mi mi re mi re re re
Sol sol re re do mi re re 
Es do re mi mi mi mi mi re mi re re re
Sol sol re re do mi re re 
Es do re mi mi mi mi mi re mi re re re
Sol sol re re do mi re re
Re re do do si re si do
Do do si si la do si si
Si do la la sol si la la la la
]]>
Blok Flüt Notaları https://www.nota.gen.tr/blok-flut-notalari.html Sat, 24 Nov 2018 12:38:04 +0000 Blok flüt notaları, blok flüt ağaçtan plastikten yada fildişinden yapılan bir müzik aletidir. Üzerinde yedisi üstte biri altta sekiz deliği vardır. Ses aralığı iki oktavdır ama çok iyi çalmayı bilenlerde iki oktav ve bir be Blok flüt notaları, blok flüt ağaçtan plastikten yada fildişinden yapılan bir müzik aletidir. Üzerinde yedisi üstte biri altta sekiz deliği vardır. Ses aralığı iki oktavdır ama çok iyi çalmayı bilenlerde iki oktav ve bir beşliye çıkabilir.

Blok flüt çeşitleri;
 • Soprano,
 • Sopranino,
 • Alto,
 • Bas,
 • Tenordur.
Blok flüt, bilenen en eski flüttür ve eski çağlardan beri kullanılan bir müzik aletidir. Flütler bir yan birde dik çalınır. Blok flüt dik çalınan bir flüttür.

Barok müziğinin en sevdiği çalgılardan biri olan blok flüt bu aletle bile anılan bir müzik olmuştur.yirminci yüzyıla kadar neredeyse unutulma dönemine gelen blok flüt bu dönemden sonra kendini yeniden müzik dünyasının içinde bulmuştur.

Blok Flüt NotalarıBlok flüt notalarını, çalabilmek için ağız kısmında gaga şeklinde bir yapısı vardır ve hemen ön tarafında bulunan içeriye üflenen hava parmaklar aracılığı ile üzerindeki delikleri kapatarak ağız ucu üstündeki delikten sesin çıkmasını sağlar. notalar flüt üzerinde aynı bilinen sırasındaki gibidir. 

Bunlar yukarıdan aşağı olacak şekilde;
 DO RE Mİ FA SOL LA  Sİ ve DO dur.

Bu notalardan kalon do en altta yer alır. Blok flüt ile notaları, olan bütün şarkıları çalmak mümkündür. Bir çok marş ve milli şarkılar blok flüt ile çalınır ve Türkiye' de müzik derslerinde kullanılan en yaygın müzik aletidir. Neredeyse her çocuk blok flütle notaları öğrenir ve ilk kez bir müziği notlara dökerek ilk müzik deneyimini yapar.
]]>
Bateri Notaları https://www.nota.gen.tr/bateri-notalari.html Sun, 25 Nov 2018 08:25:29 +0000 Bateri notaları, bateri vurmalı çalgılar arasındadır. Ritim tutmaya yarayan bateri genellikle 5 parça davuldan ve 3 parça zilden meydana gelir. Bateri çalma için hızın yanında denge ve akıcılık gerektiren bir eylemdir. Bir müz Bateri notaları, bateri vurmalı çalgılar arasındadır. Ritim tutmaya yarayan bateri genellikle 5 parça davuldan ve 3 parça zilden meydana gelir. Bateri çalma için hızın yanında denge ve akıcılık gerektiren bir eylemdir. Bir müzik enstrümanın çalınması için hem teknik önemlidir, hem de nota bilgisi önemlidir. Bu bateri içinde geçerlidir. Bateri için teknik, oturma pozisyonunu, baget tutuşunu, vuruş şeklini, davul setinin kurulumunu, akortlama gibi alakalı konuları içine alır. Teknik bilginin yanı sıra nota bilgisi de iyi olduğu takdirde, herhangi bir parçayı, egzersizi rahatça çözümlemek ve çalmak kolay olur.

Öncelikle bateri oturarak çalınan enstrümandır. Bu nedenle öncelikle kişinin rahat edeceği, yüksekliği ayarlanabilen bir bateri taburesine ihtiyacı vardır. Bateri çalan kişi rahat ediyorsa, çaldığı müziğe de iyi konsantre olabilir. Taburenin yüksekliği ve bateriye uzaklığı oldukça önemlidir. Doğru ayar baterinin rahat çalınmasını sağlar. Az eforla uzun süre çalmak hedeflenmelidir.Bateri Notaları

Teknik konuları bilenler nota bilgisinden genellikle uzak kalmaya çalışırlar. Ancak bateri notaları gözünüzü korkutmasın. Bu notaları öğrenmek sanıldığı kadar zor ve karmaşık değildir. Bateri çalanların kullandığı toplam altı değer nota bulunmaktadır. Bateri notaları tam, yarım, çeyrek, sekizlik, onaltılık ve otuzikilik olur. Bu nota değerleri arasındaki bağlantılar bilindiği takdirde, bateri notaları daha iyi kavranmış olur.

Ritim, armoni, melodi ve dinamikler müziği meydana getirir. Bateri ritmik enstrümanlar arasında olduğundan, bateri çalan kişinin armoni bilgilerini kullanması gerekli değildir. Bu nedenle bateri notaları okuduklarında sadece notaların zamansal özellikleri bilinse yeterli olur.

Notalar portre denilen düzeneğe yazılır. Bateri notalarında matematiksel formül ise;
 • Birlik tam nota dört vuruş değerinde olur
 • İkilik yarım nota iki vuruş değerinde olur
 • Dörtlük çeyrek nota ise bir vuruş değerinde olur
Bateri notalarında sayma kalıpları da bilinmelidir. Yani dört ölçülük bir grupta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü satırlar yani ölçüleri anımsatır. Bu nedenle aşağıdaki şekilde saymaya alışılmalıdır.

Bir, ki, üç, dört
İki, ki, üç, dört
Üç, ki, üç, dört
Dört, ki, üç, dört

Bu kalıpla dört ölçülük kalıpların yani formların kolay şekilde tekrarlanması mümkün olur. Bu müzik eserlerinin çalındığı zaman bateri çalan kişiye kolaylık sağlar. Dörtlük nota bir vuruştur, metronom 69 olduğunda yani saniye ile çalışıldığında 1 saniyelik süreyi kapsar. Bu dörtlük susta, notada öğrenildiği sürede vuruş yapılmayacağını ve susulacağını belirtir. Bu susmayla kavrama da es denmektedir.
]]>
Yan Flüt Notaları https://www.nota.gen.tr/yan-flut-notalari.html Mon, 26 Nov 2018 04:20:24 +0000 Yan Flüt Notaları, Bu enstrümanda çalınan notaların neler olduğuna bakmadan önce öncelikle notanın ne olduğuna bakmak gerekmektedir. Nota oluşturulan bir müziği okumaya yarayarak onu yazıya alan ve yazıya alınmış şekilleri Yan Flüt Notaları, Bu enstrümanda çalınan notaların neler olduğuna bakmadan önce öncelikle notanın ne olduğuna bakmak gerekmektedir. Nota oluşturulan bir müziği okumaya yarayarak onu yazıya alan ve yazıya alınmış şekillerin temsili olan frekanslarına verilen addır. Kısacası bu durum müziğin yazılı bir ifadesidir. Her bir nota müzikte bulunan belli bir sese karşılık gelmektedir. Şimdi yan flüt için notalara bakacak olursak;

Bu notanın ilki do sesidir. Bu bazen ut şeklinde de adlandırılmaktadır. Sonra ise Re, Mi, Fa, Sol, La, ile Si olarak devam eder. Yani toplamda tam yedi adet nota bulunmaktadır. Bizde ki nota gösterme şekli ile Avrupa da oldukça farklıdır. Avrupa'da alfabenin ilk yedi sırası kullanılarak gösterilir. İlk olarak C (Do)- D (Re)- E (Mi)- F (Fa)-G (Sol)-A (La)- B (Si) biçiminde oluşturulmakta olan bu sistemden hangisini öğrenmek istediğinize kendiniz karar vermelisiniz. Yan flüt notaları böyledir. Bir diğer nokta ise parmakların duruş yeridir. Flüte üfler iken sol el üstte sağ el ise altta duracak şekilde olmaktadır. Sol eldeki serçe parmak ise herhangi bir perdeyi kapatmamaktadır. Her bir delik ise mutlaka kendi parmağı ile kapatılmalıdır. Ayrıca yan flüt üfler iken ince sesler ''tü'' şeklinde kalın sesler ise ''du'' sesi ile çıkarılmaktadır. Notalardan sonra gelen konu flütte bulunan ses renkleridir. Notaların yardımı ile çıkarılan bu ritmik değişikliklerde tınlama bölgesi, kalın sesler, orta sesler ve ince sesler arasındaki tını değişikliklerini göstermektedir. Bu tını değişiklikleri en iyi dinleme yolu ile ayırt edilebilir.Yan Flüt Notaları 

Yan flüt en kalın şekilde portrenin alt kısmına çizilen birincil ilave çizgideki ''Do'' notasıdır. Bu nedenden dolayı ''Do Flüt'' olarak da kullanılmaktadır. Flütten çıkan bu kalın ses kadifemsi ve pürüzlü bir biçimde çıkmaktadır. Tek başına duyulduğunda ise insanı oldukça etkiler ve ruhuna dokunur. Ancak bu ses başka çalgılar ile rahatlıkla örtüldüğünden  dolayı orkestranın bunu göz önüne alması gerekmektedir. Orta ses bölgesi ise birinci ile ikinci oktavlar arasında bulunan ''La'' sesi yan flüt için orta ses şeklinde adlandırılır. Bu çıkan tonlar ise oldukça yumuşak olduğundan insan üzerinde tatlı duygular uyandırmaktadır. Pastoral tarzda yazılmış olan müziklerdeki flüt soloları be ses genişliği arasında yazılmaktadır. İnsan şefkat duygusunu uyandırmaya çalışmaktadır. Son olarak değinmemiz gereken şey ince ses bölgesidir. Bu da ikinci oktav arasında bulunan ''La'' notasından sonra gelmekte olan en ince ses olma niteliğine sahiptir. En ince ses ise portrenin üstüne çizilen beşinci ilave çizgisinden sonra gelen ''Do'' notasıdır. En ince çıkan bu ses sınır çizgisi olarak da bilinmektedir. Oldukça az bir şekilde bir kaç ses daha zorlansa bile yan flüt daha fazla ses çıkaramaz. Zaten bundan daha incesi de yaygın değildir. Flütten sesler yukarıya doğru çıktığında parlar. Bu tonda çalınan müzikler insanı mutlu, sakin ve huzurlu bir havanın varlığına inandırır. Flüt kullanılarak çıkarılan bu sesler ince olduğundan dolayı canlı ve gürdür. Besteciler bu sesleri kullanmak istedikleri zaman sıklıkla pikolo tarzında olan yan flüt türünü tercih ederler. Müzikte bulunan sololar ise daha çok ince ses genişliği aralığında yazılmaktadır. Bunun nedeni ise ses frekansının dinleyiciler arasında fark oluşturmasıdır.
]]>
Hababam Sınıfı Notaları https://www.nota.gen.tr/hababam-sinifi-notalari.html Mon, 26 Nov 2018 11:02:39 +0000 Hababam Sınıfı Notaları, Türk televizyon tarihinin başlıca unutulmayan yapıtlarından olana hababam sınıfı bir çok kişinin yıllarca seyrettiği güldürü ve altında derin mesajlar barındıran tarihi bir filmdir. Rıfat Ilgaz' Hababam Sınıfı Notaları, Türk televizyon tarihinin başlıca unutulmayan yapıtlarından olana hababam sınıfı bir çok kişinin yıllarca seyrettiği güldürü ve altında derin mesajlar barındıran tarihi bir filmdir. Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı bu roman yıllar içerisinde beğenilerek akabinde filimi çekilerek yıllar boyunca izlenmesi sağlanmıştır. Konu itibariyle Özel Çamlıca Lisesine yeni atanan tecrübeli müdür yardımcısı ve aynı zamanda tarih öğretmeni olan Mahmut hoca (Kel Mahmut) lakaplı tecrübeli öğretmen okuldan kaçıp maçlara giden, kopya çekip haylazlık yapan ve hocalarla sürekli kafa bulup dersi dinlenmeyen 6 Edebiyat B sınıfı öğrencileri bir kısım güldürüye dayalı ceza yöntemleriyle disiplin altına alınmıştır. Hababam sınıfı film içeriği olarak bir tarafından güldürürken diğer taraf dan düşündürerek hayat dersi vermiştir. Bu filim sayesinde halkın alacağı mesajlar güldürerek verilmiştir. Ayrıca bu filim ile özdeşleşen bir kısım müzikler ortaya çıkmıştır. Hala bu müzikler televizyonlarda çıktığı zaman biliniyor ki hababam sınıfı melodikası yani filimi kısa zaman içerisinde yayınlanacaktır. Hakeza hababam sınıfın notaları sabit olup bütün enstrümanlar ile aynı şekilde çalınmaktadır. Bu gün sizlerle bu notalara paylaşacağım 

Hababam Sınıfı NotalarıHababam Sınıfı Enstrüman Notaları
Sözleri bir çok kişi tarafından ezbere olarak bilinen hababam sınıfı şarkısının notaları şöyledir. Bu notalar flüt ile öğrenciler tarafından severek çalınarak söylenmektedir. İşte hababam sınıfı notaları

la-mi-fa-sol-fa-mi-re-do# do# si# do# do# re mi la si# do# re mi# (iki kez)

la-mi-fa-sol-fa-mi-re-do# do# si# si# sol la si# si# la sol sol si# la la si#(ikinci kez)

la si# do# re re do# si# si# re do# mi mi re do# do# mi-re-re-mi-fa-sol-la (son - bitiş) 

Hababam Sınıfı Notalarının Seslendirilmesi

Uzman yayıncılık kadrosu ile sahnelenen bu filim usta kadrosu ile ön plana çıkmaktadır.  Flim de İnek Şaban, Hafize Ana, Güdük Necmi, Damat Ferit, Kel Mahmut gibi tiplemelerle çekimi yapan kişilerin aslında Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve Münir Özkul gibi usta oyuncuların canlandırdığı görülmüştür. Hababam sınıfı müziklerini koro halinde bu oyuncuların sınıf içerisinde seslendirdiği bilinmektedir. 

]]>
Ali Ayşeyi Seviyor Notaları https://www.nota.gen.tr/ali-ayseyi-seviyor-notalari.html Mon, 26 Nov 2018 17:22:31 +0000 Ali Ayşeyi Seviyor Notaları, Ali Kınık'ın seslendirmiş olduğu bu nacizane eserin seslendirilen birçok versiyonu bulunmaktadır. Melodikal olarak kulağa hoş bir ses olarak gelen Ali Ayşeyi seviyor şarkısı veya şiiri oldukça etk Ali Ayşeyi Seviyor Notaları, Ali Kınık'ın seslendirmiş olduğu bu nacizane eserin seslendirilen birçok versiyonu bulunmaktadır. Melodikal olarak kulağa hoş bir ses olarak gelen Ali Ayşeyi seviyor şarkısı veya şiiri oldukça etkileyici bir özelliğe sahiptir. Şiirin içeriği incelendiği taktirde aşk ve sevda üzerine yazılmış bir şiirdir. Bir karşılıksız aşk hikayesi olan Ali Ayşeyi Seviyor şiiri gerçek bir yaşamdan alınmalıdır. Aslında birçok kişinin başından geçmiş bir olay gibidir. Yıllar öncesinde mahalle arkadaşlığı ile başlayan bu sevda, zamanla okul arkadaşlığıyla devam eder. Ali yıllarca oyun oynadığı arkadaşı Ayşeyi hep gizli gizli sevmektedir. Ancak zamanla bu sevdası dağları taşları aşar. Bu durumun farkın çevredeki tüm herkes varır ve zaman içerisinde Alinin arkadaşları Ayşe'nin duyacağı şekilde Ali Ayşeyi seviyor diye söylemeye başlarlar. Ancak Ayşe sürekli olarak buna güler. Zaman içerisinde Ali ve Ayşe'nin büyümesiyle Ayşe, Ali'den uzaklaşmaya başlar. Bu ayrılık aile ve büyümenin getirmesinden kaynaklıdır. Ali sürekli olarak içten içe sever Ayşe'yi ancak Ayşe başka aşklara koşmaktadır. Gel zaman git zaman gün gelir Ayşe evlenir. Bunu öğrenen Ali tabi yıkılır. Çünkü Ayşeyi sevdiğini tüm herkes bilmektedir ancak bir Ayşe sevdasını anlamamıştır. Bir daha evlenmemek üzere ve bir daha sevmemek üzere kendisine söz verir Ali. Bir gün Ayşe'nin bulunduğu bir ortamda mikrofonu eline alan Ayşe için yazmış olduğu bu duygusal şiiri seslendirir. 

Ali Ayşeyi Seviyor NotalarıAli Ayşeyi Seviyor Notaları Versiyon 
Re-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Re-Do-Re-Mi-Si-Si-Si-Do-Re-Do-Si-La
Mi-Mi-Mi-Fa-Sol-Fa-Mi-Mi
Mi-Mi-Mi-Fa-Sol-Fa-Mi-Fa
Fa-Fa-Fa-Sol-La-Sol-Fa-Fa-Fa-Mi-Re
Re-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Re-Mi

Ali Ayşeyi Seviyor Sözlü Versiyon Notaları
Mi-Mi-Mi-Fa-Sol-Fa-Mi (iki kez tekrarlanır) 
Cümle alem duydu beni
Sen duymadın vicdansız
Fa-Fa-Fa-Sol-La-Sol-Fa >> Fa-Mi-Re
Ne oldu,oldu artık
Re-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Re-Mi
Saklaması imkansız
Re-Re-Re-Mi-Fa-Mi-Re-Do-Re-Mi-Si-Si-Si-Do-Re-Do-Si-La (iki kere) Si Bemol
Çocuklar bile biliyor(söylüyor)
Ali Ayşe’yi seviyor...

Ali Ayşe'yi Seviyor Sözlerinin Çalma Yöntemi

Gitar ve Kemanla rahatlıkla çalınan bu şarkı, çocuklar tarafından flütle de çalınmaktadır. Ruhu dinlendiren bu müziğin melodisi günümüzde oldukça fazla dinlenen bir özelliğe sahiptir. Ayrıca bu şiir ve sözleri aşk acısı çeken birçok kişi tarafından dinlenilmektedir. Birçok kişi bu şarkının yerindeki aşk acısı çeken Ali yerine koymaktadır kendisini. Bazen bu şarkıyla insan bütünleşir ve dağlara, taşlara, sulara karışır. Sevdiği hatırına gelir ve sevdalı olduğu anları yaşar yeniden. Tatlı bir gülümse ve özlemle her devirde Ayşeler olmuştur ancak Aliler, Ayşeyi kalbinde yaşamıştır. Her ne kadar Ayşeler umursamasa da insan kendinde yaşar sevdasını, insan kendinde yaşar sevdiği Ayşeyi. Bu nedenle tarih boyunca Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun olmuştur. Ancak tarihe kavuşamayan ya da sevipte varamayanlar kendini altın harflerle yazdırmıştır. 
]]>
Artık Sevmeyeceğim Notaları https://www.nota.gen.tr/artik-sevmeyecegim-notalari.html Tue, 27 Nov 2018 08:55:23 +0000 Artık sevmeyeceğim notaları, aslında çoğu enstrümana göre farklılık gösteriyor olsa bile şarkının asıl anlam ve içeriği asla değişmez bir bütün halindedir. Eskilerden duymaya alışık olduğumuz şarkılar arasında en ö Artık sevmeyeceğim notaları, aslında çoğu enstrümana göre farklılık gösteriyor olsa bile şarkının asıl anlam ve içeriği asla değişmez bir bütün halindedir. Eskilerden duymaya alışık olduğumuz şarkılar arasında en ön sıralarda yer alan muazzam şarkı sözlerine sahip bir eser olarak kabul edilmektedir. Bu şarkı aslında içerisinde ve müzik notalarında oldukça farklı anlam taşımaktadır. Sevgiden mi yoksa sevmekten mi usanmış birinin sözleri dile gelerek muntazam bir şarkı haline gelmiştir. Kimbilir belkide başkasını üzen bir kişinin nameleri de olabilir. Aşk bir şarkıda bu kadar güzel ele alınmış olması notaları bakımından da bu şarkıyı çok farklı kılıyor. Gelin birlikte bu şarkının notalarını inceleyelim.

Artık sevmeyeceğim notaları
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi olarak ilk vuruşlar oluşur.
mi-fa-sol-la-si-do-si-la devam ederek
si-do-re-do-si-la-sol (2. Olarak başa dönüşte ise son sol iki kere vurulur yani dolayısıyla =si-do-re-do-si-la-sol-sol) vurulur.
la-si-do-si-la-sol-fa(2. Olarak başa dönüşte tekrar son sol iki kere vurulurak şu şekilde tamamlanmış =la-si-do-si-la-sol-fa-fa) olur.
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi-mi-mi-fa-fa-fa-sol-sol-sol-fa-fa-fa-mi ve bu son notalara vuruş yapılarak tekrar başa dönülür.

Artık Sevmeyeceğim NotalarıArtık sevmeyeceğim flüt notaları
mi, fa, sol, fa, mi, re, mi olarak ilk flüt notaları yerlerini alır.
mi, fa, sol, la, si, do, si, la vuruşları ile devam ederek
si, do, re, do, si, la, sol ile birlikte "nekadar ağlasam boş" sözcükleri sırasıyla oluşur.
la, si, do, si, la, sol, fa ve bu vuruşlarla devam ederek
mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, mi, mi, fa, fa, fa, sol, sol, sol, fa, fa, fa, mi notası ile son bulur.

Artık sevmeyeceğim keman notaları
mi,fa,sol,fa,mi,re,mi keman notaları ile başlamış olur.
re-fa-sol-la-si-do-la notaları ile farklı vuruşlar yapılarak
si-do-re-do-si-la-sol ile devam edilir 
la-si-do-si-la-sol-fa
mi-fa-sol-fa-mi-re-mi
(ince)mi-mi-mi-mi-si-re
mi-fa-mi-fa-mi-si-re
si-do-re-do-si-la-sol
la-si-do-si-la-sol-fa ve son olarak tekrar başa dönülür.

Bu farklı enstrüman aletler ile çalınan notalar oldukça kulağa hoş gelen bir nameler halinde oluşmaktadır. Şarkının her telde farklı ve daha anlam kazandığı bu notalar oldukça doğru ve akışkan bir sunum sağlamaya yardımcı oluyor.
]]>
9 Senfoni Notaları https://www.nota.gen.tr/9-senfoni-notalari.html Thu, 23 Jan 2020 04:10:46 +0000 9 Senfoni Notaları, Ortaçağda genelde şarkı ve melodi gibi müzik şekillerine bu isim verilirdi. Rönesans ve Barok devirlerinde ise sadece çalgılarla sunulan müzik parçası anlamına gelirdi. Sonraları opera, oratoryo 9 Senfoni Notaları, Ortaçağda genelde şarkı ve melodi gibi müzik şekillerine bu isim verilirdi. Rönesans ve Barok devirlerinde ise sadece çalgılarla sunulan müzik parçası anlamına gelirdi. Sonraları opera, oratoryo ve kantatların başında ve ortalarında çalınan çalgı kısımlarına senfoni denmiştir. Dokuzuncu senfoni olarak insan sesinin kullanıldığı ilk senfonidir. Eser süresinden dolayı uzun süren senfoniler arasında yer alır. Senfoni, büyük orkestra tarafından seslendirilmek üzere bestelenmiş uzun müzik yapıtıdır. Üç veya dört bölümden oluşur. Bölümler çalma temposuna göre belirli bir düzeni izler. Yani bir senfoni hızlı, yavaş ve hızlı bölümlerden veya hızlı, yavaş, hafif hızlı ve hızlı bölümlerden oluşur. Senfoni müziği ilk olarak 17. yüzyılda İtalya'da başladı. Milano, Paris ve Manheim de gelişti. Devam ederek Viyana, Haydn, Mozart ve Beethoven ile en parlak dönemini yaşadı. 18. yüzyılın başlarında insanlığın kültür tarihine yepyeni bir sanat eseri katılmıştır. Büyük ses şairi olan Beethoven'i, üzerinde yıllardır çalışarak yarattığı dokuzuncu Senfoni başlığı adı altında hem saz, hem insan sesi ile hitap edilen senfoni edebiyatının en güzel eserlerinden birini vermiştir. Beethoven'in erişilmez dehasının şaheserler olarak sanat dünyasının dokuz abidesidirler. 19. yüzyılın ortalarına doğru edebiyatla başlayan romantizm sanat dalında olduğu gibi müzikte de etki yapmıştır. Ayrıca Schubert'le birlikte senfoni eşliğinde kendini göstermiştir. Schubert 9 senfoni yazdı ve bunlardan 8'incisi olan bitmemiş adıyla anılır. Alman besteciler de Beethoven'in eserlerini yazmışlardır.

9 Senfoni Notaları9 Senfoni Notaları; Gitar

 • Si-Si-Do-Re-Re-Do-Si-La-Sol-Sol-La-Si-Si-La-La
 • Si-Si-Do-Re-Re-Do-Si-La-Sol-Sol-La-Si-La-Sol-Sol
 • La-La-Si-Sol-La-Si-Do-Si-Sol-La-Si-Do-Si-La-Sol-La-Re-Si
 • Si-Si-Do-Re-Re-Do-Si-La-Sol-Sol-La-Si-La-Sol-Sol

9 Senfoni Notaları; Keman

 • Do-Do-Re-Mi-Mi-Re-Do-Si-La-La-Si-Do-Do
 • Si-Si-Do-Do-Re-Mi-Mi-Re-Do-Si-La-La
 • Si-Do-Si-La-La-Si-Si-Do-La-Si-Do-Re-Do-La
 • Si-Do-Re-Do-Si-La-Si-Mi-Do-Do-Do
 • Re-Mi-Mi-Re-Do-Si-La-La-Si-Do-Si-La-La

9 Senfoni Notaları; Do-Re-Mi

 • MiMİFA-SOL-SOL-FAMİRE-DODORE-MİMİRERE
 • MİMİFA-SOL-SOL-FAMİRE-DODORE-MİRE-DODO
 • REREMİDO-REMİFAMİDO-REMİFAMİRE-DORE-SOL
 • MİMİFA-SOL-SOL-FAMİRE-DODORE-MİMİ-RERE
]]>
Klasik Gitar Notaları https://www.nota.gen.tr/klasik-gitar-notalari.html Wed, 28 Nov 2018 07:01:25 +0000 Klasik gitar notaları:Gitar modern müziklerde en çok kullanılan enstrümandır.Pena yada parmak ile çalınır.Görünümü itibariyle sekiz rakamına benzer.Yanları iki taraftan oyuk telli üzerinde ses perdeleri olan uzun saplı bir ça Klasik gitar notaları:Gitar modern müziklerde en çok kullanılan enstrümandır.Pena yada parmak ile çalınır.Görünümü itibariyle sekiz rakamına benzer.Yanları iki taraftan oyuk telli üzerinde ses perdeleri olan uzun saplı bir çalgı aletidir.Gitarda kullanılan notaya tab denir.Gitar notaları ince ve kalın notadan oluşur.Sekiz adet ince nota dokuz adet ise kalın nota vardır.

İnce notalar:

Mi- 1. telin boş çalınması
Fa- 2. telin 1.perdesi
Sol- 1. telin 3.perdesi
Si- 2. telin boş çalınması
Do - 2. telin 1. perdesi

Kalın notalar:

Re - 4. telin boş çalınması
Mi - 4. telin 2.perdesi
La - 5. telin boş çalınması
Si - 5. telin 2.perdesi
Do - 5. telin 3.perdesi
Mi - 6. telin boş çalınması
Fa - 6. telin 1.perdesi
Sol - 6. telin 3. perdesi

Gitar çalmaya başlarken parçalar öncelikle ilk 3 perdeden çalınır buna 3 perdeye açık pozisyon denir.
Mi teli:
Mi telini kullanın. Mi telinin 1. perdesine basarak fa sesini çıkarabilir 3. perdesine basarak sol sesini elde edebilirsiniz.
La teli:
La telini kullanın. La telinin 2. perdesini kullanarak si sesini çıkarabilir 3. perdesine basarak do sesini elde edebilirsiniz.
Re teli:
Re telini kullanın. Re telinin 2. perdesine basarak mi sesini çıkarabilir 3. perdesine basarak fa sesini elde edebilirsiniz.
Sol teli:
Sol telini kullanın. Sol telinin 2. perdesine basarak la sesini elde edebilirsiniz
Si teli:
Si telini kullanın. Si telinin 1. perdesine basarak do sesini çıkarabilir 3. perdesine basarak re sesini elde edebilirsiniz
Klasik Gitar Notalarıİnce Mi teli:
İnce mi telini kullanın.İnce mi telinin 1. perdesine basarak fa sesini çıkarabilir 3. perdesine basarak ince sol sesini elde edebilirsiniz.
Klasik gitar enstürmanında en üstteki tel boştayken Mi sesini çıkarır.Üstten 2. tel boştayken la sesini çıkarır.Üstten 3.tel boştayken re sesini çıkarır. Üstten 4. tel boştayken sol sesini çıkarır.Üstten 5. tel boştayken si sesini çıkarır ve en alttaki tel boştayken ince mi sesini çıkarır.
]]>
Elektro Gitar Notaları https://www.nota.gen.tr/elektro-gitar-notalari.html Wed, 28 Nov 2018 18:16:21 +0000 Elektro gitar notaları, elektro gitar klasik gitara göre daha dolgun sese sahip bir gitar çeşididir. Elektro gitar üzerinde bulunan manyetikler sayesinde sesini yansıtan bir müzikal alettir. Ses ve ton çeşitliliği sağladığı için Elektro gitar notaları, elektro gitar klasik gitara göre daha dolgun sese sahip bir gitar çeşididir. Elektro gitar üzerinde bulunan manyetikler sayesinde sesini yansıtan bir müzikal alettir. Ses ve ton çeşitliliği sağladığı için 1960'lı yıllardan sonra daha da popüler bir ses çalgısı haline gelmiştir. Elektronik gitar tonlarını gövde,klavye,amfiler ve yardımcı ekipmanlar sayesinde değiştirebilmektedir. Yapmak istediğiniz parçaya göre birçok gitar çeşidi bulunmaktadır. Mesela daha çok yumuşak ton tarafındaysanız sizin için en ideal gitar çeşidi single manyetikler olacaktır. Bunun gibi daha birçok gitar çeşidi mevcuttur ama biz daha çok elektro gitar hakkında konuşacağız.

Elektro Gitar NotalarıElektro gitar notaları, her müzik aletinde olduğu gibi elektro gitarı da öğrenmek için ilk adım notalarını öğrenmek olacaktır. Elektro gitar öğrenmek için önemli olan bir diğer mesele ise üzerinde  bulunan tellerin isimlerini öğrenmek olacaktır. Standar gitarların üzerlerinde 6 adet tel bulunurken bu teller birer nota sembolü ile gösterilir. Öncelikle notaların hangi sembollerle gösterildiğini öğrenmekte fayda olacaktır. Elektro gitarın en sonunda bulunan 6.tel bu gitarın en kalın telidir ve bu telin karşısına gelen notanın adı da ''mi'' notasıdır. Ayrıca elektro gitarda bulunan 1.tel ise incedir bu tele karşılıkta ''mi''notası gelmektedir ama bu ''mi'' ince ''mi'' dir. Bunun haricinde 2 tele karşılık gelen nota ''si'' 3. tele karşılık gelen nota ''sol'', 4. tele karşılık gelen nota ''re'' ve son olarak 5. tele karşılık gelen nota ise''la'' notasıdır. Burada size anlattığımız notalar gitardaki tellerin hiçbir teline basılmadan çıkarttığı seslerin notaya çevrilmiş halidir. Bunun yanında perdelere basıldığında karşımıza daha da farklı nota sesleri çıkabilmektedir. 
]]>
Jingle Bells Notaları https://www.nota.gen.tr/jingle-bells-notalari.html Thu, 23 Jan 2020 03:55:26 +0000 Jingle Bells Notaları, Yeni yıl denilince herkesin aklına gelen ilk şarkı şüphesiz ki ''Jingle Bells şarkısıdır. Oldukça hoş olan bu şarkıyı blok flüt kullanan kişiler yada melodika çalan kişiler Jingle Bells şarkıs Jingle Bells Notaları, Yeni yıl denilince herkesin aklına gelen ilk şarkı şüphesiz ki ''Jingle Bells şarkısıdır. Oldukça hoş olan bu şarkıyı blok flüt kullanan kişiler yada melodika çalan kişiler Jingle Bells şarkısı notaları hakkında bilgi istedikleri için sizlere bu güzel ve söylemesi oldukça keyifli olan şarkının notalarını paylaşmak istiyoruz. Yılbaşına özel herkes tarafından sevilerek söylenen bu güzel şarkının notalarını da artık bileceksiniz. Böylece bu şarkıyı sadece söylemeyecek aynı zamanda da herhangi bir müzik aleti kullanarak çalabileceksiniz.

Jingle Bells NotalarıJingle Bells Notaları
Mi mi mi
Mi mi mi
Mi sol do re mi
Fa fa fa
Mi mi mi
Re mi re sol
Mi mi mi
Mi mi mi
Mi sol do do re mi
Fa fa fa
Mi mi mi
Sol sol fa re do

Melodika ile blok flüt notaları üstünde oldukça detaylı çalışma yaptığımızı bilmenizi isteriz. Jingle Bells şarkısı herkes tarafından bilindik bir şarkı olmasına rağmen yine de bu şarkının bu şarkının notalarını daha önce hiç kimse hiçbir yerde paylaşmamıştır.
]]>
Piano Notaları https://www.nota.gen.tr/piano-notalari.html Thu, 29 Nov 2018 09:46:32 +0000 Piano Notaları, Piyano tuşlu bir enstrümandır. Toplamda 88 tuştan oluşur. İlk tuşu la-0 son tuşu do-8'dir. 7 adet temel notaları bulunmaktadır, temel notaların yanısıra bemoller ve diyezler ile 12 adet olur. İngilizce olarak no Piano Notaları, Piyano tuşlu bir enstrümandır. Toplamda 88 tuştan oluşur. İlk tuşu la-0 son tuşu do-8'dir. 7 adet temel notaları bulunmaktadır, temel notaların yanısıra bemoller ve diyezler ile 12 adet olur. İngilizce olarak notalar A,B,C,D,E,F,G şeklinde yazılır. Bu yazım şekli dış ülkelerin farklı olmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Tam karşılığı ise şöyledir:Piano Notaları
 • C (do)
 • D (re)
 • E (mi)
 • F (fa) 
 • G (sol)
 • A (la) 
 • H ( si) Almanca da
 • B (si) İngilizce de 
Beyaz tuşlar ince, siyah tuşlar ise kalın seslerdir. Tuşlar ikili üçlü ikili üçlü şeklinde sıralanmıştır. İkili siyahların sol tarafındaki nota do notasıdır. Siyah tuşlar da diyez ve bemol olarak adlandırılıyor. Yani notaların yanındaki siyah tuş o notanın diyezidir. Mi ve si notasının diyezi bulunmamaktadır. 
]]>
Çayır Çimen Geze Geze Notaları https://www.nota.gen.tr/cayir-cimen-geze-geze-notalari.html Fri, 30 Nov 2018 04:11:11 +0000 Çayır Çimen Geze Geze Notaları, Oldukça hareketli ve oldukça güzel şarkı olan çayır çimen geze gezenin notalarını sizler için derledik. Melodika, bağlama, org, flüt, Do Re Mi notaları bu şarkı oldukça hareketli ve ç Çayır Çimen Geze Geze Notaları, Oldukça hareketli ve oldukça güzel şarkı olan çayır çimen geze gezenin notalarını sizler için derledik. Melodika, bağlama, org, flüt, Do Re Mi notaları bu şarkı oldukça hareketli ve çokda sevilen bir şarkıdır. Artık bu şarkıyı dinlemeyecek aynı zamanda da notalarını bilerek çalacaksınız da başarılar dilerim.Çayır Çimen Geze Geze Notaları

La sol la si do re do si do re do si do re do si
La sol la la si do re do si do do do do
Do re re re re do mi re
Do do do do do i re do
Si si si si si la do si la mi mi re re do re
Do re re re re do mi re do do do do do si re do
Si si si si si la do si la la la la la
]]>
Al Yazmalım Notaları https://www.nota.gen.tr/al-yazmalim-notalari.html Fri, 30 Nov 2018 16:46:59 +0000 Al Yazmalım Notaları, Uçarı gönüllü İlyas ile fedakar gönüllü Asya'nın hikayesidir bu. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin efsanelerini dinledik hep. Ama bu hikaye sevginin, sevgiye verilen değerin
Al Yazmalım Notaları, Uçarı gönüllü İlyas ile fedakar gönüllü Asya'nın hikayesidir bu. Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin efsanelerini dinledik hep. Ama bu hikaye sevginin, sevgiye verilen değerin ve vefanın tanımıdır. Asya köyün yakınlarında çalışan İlyas'a aşık olur ve kaçarak evlenir. Mutluluğu çok uzun sürmeyen Asya kucağında çocuğu ile terk edilmiştir. Çaresiz yollara düşen yolda Cemşit ile karşılaşır. Zor zamanın da uzanan bu vefa eli Asya'nın yere eğilen başını kaldırmıştı. Asya'nın oğlu büyümüş ve Cemşit'i baba olarak bilmişti. Bir gece kaza sonucu yaralı olarak eve getirilen İlyas aslında ne kaybettiğini o gün en acı şekilde anlamıştı. Şimdi her üçü içinde bir yol ayrımı zamanı gelmişti. Ve Asya gerçek sevgiyi, emeği ve vefayı seçmişti.

Al Yazmalım NotalarıAl Yazmalım Notaları:
es (sus)
sol-fa-sol-mi-mi
mi-do-mi-re-re
re-mi-re-si-do.
si-do-re-si-la
si-do-re-re-do-mi-re-re
re-si-do-do.-si-do-re-si-la
la-si-sol-do
si-do-re-si-la-la
la-sol-mi-re-re
si-do-re-re-do-mi-re-re
re-si-do-do.
si-do-re-si-la-la-si-sol-do
si-do-re-si-la-la
fa-sol-fa-la-sol-sol
sol-fa-fa-mi-sol-fa-fa
sol-mi-mi.-re-fa-mi-mi
mi-re-re
re-do-mi-re-re
Not: yanında nokta bulunan notalar değerinin yarısı kadar daha uzatılır. 
]]>
Kemençe Notaları https://www.nota.gen.tr/kemence-notalari.html Sat, 01 Dec 2018 01:31:11 +0000 Kemençe notaları, Kemençe hem ayakta hem oturarak çalınan yaylı bir sazdır. Kemençe çalarken kemençenin baş kısmı sol elin üst kısmına asılır. Kemençe ayakta çalınırken sapı avuç içine tamamen oturtulmalıdır. Oturar Kemençe notaları, Kemençe hem ayakta hem oturarak çalınan yaylı bir sazdır. Kemençe çalarken kemençenin baş kısmı sol elin üst kısmına asılır. Kemençe ayakta çalınırken sapı avuç içine tamamen oturtulmalıdır. Oturarak çalındığında ise avuç içi ile birlikte dizlerden de destek alınır. Kemençe horon ve şenliklerde genellikle ayakta çalınan bir çalışır. Kemençe notaların etkili bir ses çıkarması için yayın tellere sürülmesi oldukça önemlidir. Kemençe enstürmanın bir parçası olan kemençe yayının tellere sürülmesi ileri veya geri hareketleri kaliteli bir kemençe sesi için çok önem taşır. Bu bakımdan kemençe çalınırken notalara dikkat edilmelidir. Klasik Karadeniz kemençesinde 3 tel vardır. doğru akort edilmiş kemençeler de 4 ses vardır. ince telden kalın tele doğru sıralanır re, la, mi sesleri alınmaya çalışılır. Kemençenin en ince teli tiz bir ses çıkarma nedeniyle zil teli olarak adlandırılır. Orta tel ise yine çalış tarzındaki özelliğinden dolayı sağır tel olarak adlandırılır. Bir diğer tel ise bam teli olarak adlandırılır.

Kemençe NotalarıRe teli üzerinde çalışma: 
 • Boş tel: Re 
 • 1. Parmak: mi 
 • 2. Parmak: fa
 • 3. Parmak: sol 
 • 4. Parmak: la 
La tel üzerinde çalışma: 
 • Boş tel: la 
 • 1. Parmak: si 
 • 2. Parmak: do 
 • 3. Parmak: re 
 • 4. Parmak: mi 
Mi teli üzerinde çalışma:
 • Boş tel: mi 
 • 1.Parmak: fa 
 • 2. Parmak: sol 
 • 3.Parmak: la 
 • 4. Parmak: si 
Kemençe yayı vuruş ve tutuş şeklinden dolayı diğer yaylı sazlara göre daha farklı bir alettir. Yayın sapı sağ elin baş parmağı işaret parmağı ve orta parmaklarının arasında tutulur. Kemençenin tellerinin bulunduğu kısım ise küçük parmak ve yüzük parmağıyla sağlam bir şekilde tutulur. Kemençe çalma esnasında yayın tamamı bir ve ikilik notalardan kullanılır. Horon ezgilerinde birinci üst çeyrek yay kısmı çok daha fazla kullanılır. Horon dışındaki diğer ezgilerde ise yayın orta kısmındaki iki çeyrek bölüm tercih edilir.
]]>
Hatırla Sevgili Notaları https://www.nota.gen.tr/hatirla-sevgili-notalari.html Sun, 02 Dec 2018 00:18:32 +0000 Hatırla Sevgili Notaları, Hatırla Sevgili şarkısı bilinen eski adıyla Hatırla Ey Peri olarak tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Meşhur besteci Muhlis Sabahattin Ezgi Bey tarafından bestelenmiştir. Aynı zamanda bu meşhur şa Hatırla Sevgili Notaları, Hatırla Sevgili şarkısı bilinen eski adıyla Hatırla Ey Peri olarak tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Meşhur besteci Muhlis Sabahattin Ezgi Bey tarafından bestelenmiştir. Aynı zamanda bu meşhur şarkının güftesi de yine Muhlis Sabahattin Ezgi Bey tarafından yapılmıştır. Bu eser Nihavend makamında yer alam semai bestesi olarak bilinmektedir. Yani Türk Sanat Müziği ile Klasik Türk Müziğinde bir usul olan semai şeklinde bestelenmiştir. Ancak günümüzde en yaygın olarak şarkı formatında bilinmektedir. Geçmiş tarihlerden bu yana birçok ses sanatçısı tarafından seslendirilen bu eser özelliklede Sevim Deran tarafından çıkış yakalamış olup dilden dile dolaşmıştır. Şarkı evrenselliğini sözlerinden ve insanının kulaklarının pasını silen notalarından kazanmıştır. Eserin orijinal ismi ise Hatırla Margaretha olarak bilinmektedir.

Şarkının hikayesi ise şu şekilde geçmektedir. İkinci Meşrutiyetin olduğu dönemlerde padişah Abdulhamit’in başbakanı olan Fehmi Bey Bursa iline vali olarak atanır. İkinci Meşrutiyet gerçekleşince ise halk tarafından linçe edilmek suretiyle öldürülmüştür. Bu eser de onun için Fransız sevgilisi olan Margaretha adına ele alınıp yazılmıştır.

Şarkı aynı zamanda 2006 yılında çekilen Hatırla Sevgili adlı diziye isim ilhamı olmuştur ve çekilen bu dizinin jenerik müziği olarak kullanılmıştır. Şarkının notaları aşağıda verilmiştir.

Hatırla Sevgili Notaları

Hatırla Sevgili Notaları

re – fa – la – sol – fa – la –


re – fa – la – sol – fa – mi –


mi – fa – sol – sol - fa – mi – sol – sib –


la – mi – fa – sol – fa – mi – re –


do # - ince re – ince mi – do # - sib – la –


sib – sib – la – sol – fa – la –


sib – sib – la – sol – fa – la – sol – fa – mi – re –


mi – fa – sol – fa – mi – re  

Seslendirmeyi ilk yapan: Sevim Deran

Bestenin sahibi: Muhlis Sabahattin Ezgi Bey

Güftenin sahibi: Muhlis Sabahattin Ezgi Bey

Usûl: Semâî tarzında

Makâm: Nihâvend makamı

Form: Şarkı formunda

]]>
Uzun Sap Bağlama Nota Yerleri https://www.nota.gen.tr/uzun-sap-baglama-nota-yerleri.html Sun, 02 Dec 2018 01:39:31 +0000 Uzun sap bağlama nota yerleri:Uzun sap bağlama yaygın olarak çalınan kopuz enstrümanının gelişmiş halidir. Uzun sap bağlama Türk halk müziklerinde aranan bir yere sahiptir. Tekne gövde ve sap bölümlerinden oluşur.Uzun sap bağ Uzun sap bağlama nota yerleri:Uzun sap bağlama yaygın olarak çalınan kopuz enstrümanının gelişmiş halidir. Uzun sap bağlama Türk halk müziklerinde aranan bir yere sahiptir. Tekne gövde ve sap bölümlerinden oluşur.Uzun sap bağlamanın 7 teli vardır ve bazen parmak bazen pena bazende mızrapla çalınır. Uzun saplı bağlamanın farklı akort düzenleri ile çalışmasına bağlama düzeni denir.

Uzun sap bağlama düzeni:
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Mi: Üst tel
Bozuk düzen (kara düzeni):
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Sol: Üst tel
Misket düzeni:
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Fa: Üst tel
Uzun Sap Bağlama Nota YerleriMüstezat düzeni:
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Fa: Üst tel
Uzun sap bağlamada akort yapmak için farklı düzenler kullanılır. Bağlama düzenlerini tellerin üst orta ve alt arasındaki ses farkları belirtir. En çok tercih edilen ve kullanılan en yaygın olan düzenler bağlama düzeni ve bozuk düzendir. Bağlama düzeni genellikle kısa sap bağlamalarda kullanılır. Uzun sap bağlamalarda ise bozuk düzen yani kara düzen kullanılır.
]]>
Kısa Sap Bağlama Notaları https://www.nota.gen.tr/kisa-sap-baglama-notalari.html Sun, 02 Dec 2018 22:34:24 +0000 Kısa sap bağlama notaları: Kısa sap bağlama düzeni en alt boş tel Re telidir. Alt tel boş olarak re sesinden başlar ve mi sesine doğru iner. Bir notadan sonraki 3. perde onun bir alt sesidir. Örnek verecek olursak alt boş tel Re s Kısa sap bağlama notaları: Kısa sap bağlama düzeni en alt boş tel Re telidir. Alt tel boş olarak re sesinden başlar ve mi sesine doğru iner. Bir notadan sonraki 3. perde onun bir alt sesidir. Örnek verecek olursak alt boş tel Re sesidir. 3. perde aşağıya inersek mi sesi bulunur. Nadir olarak mi ile fa ve si ile do notaları yan yanadır. Bu arada mi notasının altında fa notası vardır.

Kısa sap bağlama düzeni:
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Mi: Üst tel
 • Kara düzeni
 • La: Alt tel
 • Re: Orta tel
 • Sol: Üst tel
Kısa sap bağlamanın bölümleri:

Gövde: Bu kısıma tekne denir armudi biçimindedir. Genellikle tekne dut ağacından yapılır. Kestane kavak meşe gürgen ağacından da yapılabilir.

Göğüs: Teknenin üzerine yapıştırılan bölüm sık elyaflı ağaçlardan yapılır. Ladin köknar gibi ağaçlardan elde edilir. Tek parça olabileceği gibi kenarlara ek olarak başka renkli ağaçlarda kullanılabilir.

Sap: Sert ağaçlardan yapılır. Sazın perdelerini olduğu kısımdır.

Perdeler: Notaların yerlerini belirleyen misinalardır ve sazın sapına bağlıdırlar.

Burgular: Ucunun biri alt eşiğe bağlanan tellerin üst kısmında bağlandığı sapın uç kısmındaki deliklere yerleştirilen tahtadan yapılmış parçalardır. Tellerin üst kısmına bağlandığı salın uç kısmındaki deliklere yerleştirilir. Burgulara kulak ismi de verilmiştir. Burgular çevrilerek tellerin gerginliği yada gevşekliği ayarlanır. Akort ayarlarını yapmaya yarar.

Kısa Sap Bağlama NotalarıÜst esik: Burgulardan gelen tellerin sap üzerinde eşit aralıklara  ve yükseklikte tutulmasına yarar.

Orta esik: Sap üzerinden gelen tellerin göğüs üzerinde eşit aralıklarda ve yükseklikte durmasını sağlayan telin titreşimini ise göğüs aracılığıyla tekne ye iletme görevini üstlenir.

Alt eşik: Tarak diye adlandırılan tellerin tekneyle bağlandığı bölümdür.

Teller: Kısa saplı bağlama telleri çelikten yapılmaktadır. Orta ve büyük boy sazlarda düz tellerin yanında sırma tellerde kullanılır.
]]>
Neşeli Günler Notaları https://www.nota.gen.tr/neseli-gunler-notalari.html Mon, 03 Dec 2018 21:39:37 +0000 Neşeli günler notaları, Flütü elimize ilk aldığımızda çalmayı öğrenmemizin en olası durumda olduğu şey de Neşeli günler notalarıdır, melodika çalmaya heves ettiğimizde de...  Sadece bir çocuk şarkısı olarak b Neşeli günler notaları, Flütü elimize ilk aldığımızda çalmayı öğrenmemizin en olası durumda olduğu şey de Neşeli günler notalarıdır, melodika çalmaya heves ettiğimizde de...  Sadece bir çocuk şarkısı olarak bakamıyorum bu bir iki mısralık mutluluğa, çünkü neşeli günler birçoğumuzun çalmayı ilk öğrendiği ve kendini müzisyen  olarak hissettiği, belki de sanat ile arasındaki perdenin bir daha asla belirmemek üzere kalktığı bir anı. Müziğe atılan ilk adım, bazılarımız için müzisyen  olmak için yaratıldığını düşündüğü ilk saniyeler. Haydi şimdi bu kolay ve kolay olduğu kadar da eğlenceli şarkının notaları ve sözlerine bakalım. 

Neşeli Günler NotalarıNeşeli Günler Notaları
 do-re-mi-do-mi-do-mi
 re-mi-fa-fa-re-mi-fa
 mi-fa-sol-mi-sol-mi-sol
 fa-sol-la-la-sol-fa-la
 sol-do-re-mi-fa-sol-la
 la-re-mi-fa-sol-la-si
 si-mi-fa-sol-la-si-do (ince)
 do (ince) si-la-fa-si-sol-do (ince) sol-mi-re-do

Neşeli Günler'in sözleri ve notaları bana kalırsa hem çocukca bir güzellikte hem de yetişkinlerin de keyif alabileceği bir düzeyde. Ağza takılmaması mümkün değil ve ezberlemesi de fazla kolay. Eğer bir öğretmen  veya ebeveyn iseniz bence yavruların müziğe dair ufuklarının açılması amacıyla bu şarkıyı flüt ya da melodika ile çaldırıp söyletebilirsiniz. Sözlerinde de notaların bulunması eminim ki çalarken söyleme söylerken de çalma isteği uyandıracaktır ve bu iki olayın beyinlerde bağdaşmasını sağlayacaktır.
]]>
Neşeli Ol Notaları https://www.nota.gen.tr/neseli-ol-notalari.html Tue, 04 Dec 2018 06:37:30 +0000 Neşeli ol notaları, ve de sözlerini duyduğum anda gülümsemek, mutlu olmak ve de neşeye dair ne varsa gerçekleştirmek istiyorum doğrusu. İnsana öyle  pozitif düşünceler aşılayan, öyle mutlu eden bir şarkı. Emir kipi ile a Neşeli ol notaları, ve de sözlerini duyduğum anda gülümsemek, mutlu olmak ve de neşeye dair ne varsa gerçekleştirmek istiyorum doğrusu. İnsana öyle  pozitif düşünceler aşılayan, öyle mutlu eden bir şarkı. Emir kipi ile anlatılmış ilk paragraftakiler bile bir annenin, evladına karşı hiçbir kötülük barındırmadan  verdiği öğütler gibi geliyor. Çünkü yaş ilerlese dahi ancak genç kalıp, genç hissederek şu hayatta nefes alıp vermekten fazlasına erişebiliriz. Bahsettiğim bu  ruhsal gençlik de adım kadar eminim ki Neşeli Ol gibi şarkıların kulağımıza fısıldayıp, benliğimize aşıladığı güzel şeylerle olabilir.

Flüte ve müziğe yeni başlayanlar içinde öğrenmesi kolay ve eğlenceli bir şarkı. Haydi şimdi bu şarkının notalarıyla sözlerine bakalım.

Neşeli Ol NotalarıNeşeli ol notaları ve sözleri
 do do re mi mi Neşeli ol ki
 re do re mi do  Genç kalasın
 mi mi fa sol sol Şu dünyadan  
 fa mi fa sol mi Zevk alasın
 fa mi fa mi re sol sol Süslenir neşeyle
 do do re mi mi Neşeli ol ki
 re do re mi do Genç kalasın
]]>
Bağlama Notaları https://www.nota.gen.tr/baglama-notalari.html Wed, 05 Dec 2018 01:35:48 +0000 Bağlama notaları, bağlama ülkemizde en yaygın kullanılan telli müzik aletlerinden biridir. Bağlamalar bulundukları yöreye ve ebatlarına göre değişiklilik gösterir. Bağlama üç ana gruptan meydana gelir. Bunlar tekne sap ve gö Bağlama notaları, bağlama ülkemizde en yaygın kullanılan telli müzik aletlerinden biridir. Bağlamalar bulundukları yöreye ve ebatlarına göre değişiklilik gösterir. Bağlama üç ana gruptan meydana gelir. Bunlar tekne sap ve göğüs olmak üzere üç ana kısımdan oluşur. Bağlamanın tekne kısmı genelde dut ağacından yapılır, ama bunun dışına ceviz kestane ardıç gibi ağaçlarda kullanılır. Gövde kısmı ise Ladin ağacından yapılır. En son olarak da sap kısmı, gürgen, ak gürgen yada ardıç ağaçları kullanılabilir. 

Bağlama çeşitleri;
 • Bağlama,
 • Divan sazı,
 • Bozuk,
 • Çöğür,
 • Kopuz ırıvza,
 • Tambura
 • Cura'dır. 
Bağlamalar içerisinde en ince sesli ve en küçük olan çalgı cura dır. Curadan sonra sesi biraz daha kalın olan ise tambura dır. Bağlamalar arsında en kalın sese sahip bağlama çeşidi ise divan sazıdır. 

Bağlama notalarının oluşabilmesi ve çıkabilmesini sağlayan tellerin tekneden uzak bağlandığı duruma burgu adı verilir ve sap kısmının ucunda bulunur. Sap kısmının üzerine misina ipi ile bağlanmış perdeler halindedir. Mızrap yada tezene ismi ile söylenen ve kiraz ağacından yapılan araçlarla notalar seslere dönüşür. Günümüzde plastik olanları da vardır. Eski zamanlarda ve halen devam eden parmaklarla çalma yöntemi de vardır. 

Bağlamanın üzerinde ikişerli yada üçerli olacak şekilde üç tel grubu mevcuttur. Bu teller değişik şekillerde ayarlanabilir bu ayarlanmaya da akort denir. Halk dilinde ise akort yabancı kökenli bir kelime olduğundan onun yerine düzen kelimesi kullanılmıştır. Bu bahsettiğimiz tellerin alt grubundakiler La notasını, Orta grubundaki teller Re notasını ve üst gruptaki teller ise Mi notasının seslerini verir. Bu akort düzeni dışında kalanlara ise farklı isimler verilir.

Bağlama NotalarıBunlar;
 • Kara düzeni,
 • Müstezat
 • Abdal düzeni,
 • Rast düzeni,
 • Misket düzeni gibi çeşitleri de vardır. 
Müzik aletlerinin ayarlanmasında kullanılan akort düzeni bağlamada belirli bir sisteme göre işler. Düzeni bilmek bağlama çalanlar için çok önemlidir. Çünkü bağlama belli bir uyum içerisinde ve titizlikle çalınmalıdır. Düzen ayarlama işlemi yapılırken dışarıdan başka seslerin gelmesi sakıncalıdır. 

Bağlama notaları, alt tellerde orta ve üst tellere doğru düzenlenir yani akort edilir. Düzenleme işlemi yapılırken dikkate alınacak durumlar vardır.

Bu durumların belli başlıları;
 • Dizilerine göre,
 • Seslerine göre,
 • Melodik yapısına göre,
 • Yörelerine göre,
 • Ritmik yapısına göre,
 • İcra edilecek durumuna göre,
 • Çalınacak ezginin yapısına göre 
 • Ortam ve isteklere göre değişiklik gösterir. 
Bağlama evrenselleşen müzik dünyasında belkide en çok kendini gösteren bize özgü bir telli çalgıdır. Ancak çok çeşitlilik gösteren bu telli çalgımızın serbest piyasadaki pazar payının tek düzeye indirgenmesi hem tükenmişlik kaygısı hemde unutulmak kaygısını doğuruyor. Bu durum, Bağlama gibi bir çalgının zengin özelliklerinin bir nevi kısırlaştırılmasıdır. Bu kadar zengin bir müzikal alt yapıya sahip bağlamalarımıza sahip çıkalım ve bu zenginliğini dünyada da gösterelim müzikle kalın.
]]>
İstiklal Marşı Notaları https://www.nota.gen.tr/istiklal-marsi-notalari.html Thu, 23 Jan 2020 04:10:35 +0000 İstiklal Marşı Notaları, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilinen Milli marşı olarak anılıp ünlü şair Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış olan bu eser, Osman Zeki Üngör tarafından notala İstiklal Marşı Notaları, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilinen Milli marşı olarak anılıp ünlü şair Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış olan bu eser, Osman Zeki Üngör tarafından notalar halinde ilk kez bestelenmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde Birinci TBMM’de yapılan oylama sonucunda kabul edilip "İstiklâl Marşı" olarak isim verilmiştir. 

Mecliste İstiklâl Marşı'nı ilk kez okuyan kişi dönemin Milli Eğitim Bakanlığını yapmış olan Hamdullah Suphi Tanrıöver olmuştur.

Ünlü şair Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı'nı, şiirlerini birleştirmiş olduğu Safahat adlı esere dahil etmemiş. Çünkü bu mütevazi şair İstiklâl Marşı'nın kendisinin değil bizzat Türk Milleti'nin bir eseri olduğunu düşünmektedir.

Şiirin bestelenmesi amacıyla açılan yarışmaya 24 tane besteci katılmıştır. 1924 senesinden Ankara'da bir araya gelen seçici kurul, ilk olarak Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini İstiklal marşı için uygun bulmuşlardır. Bu bestenin kabul edilmesi 1930 yılına kadar sürmüş olsa da 1930 yılından sonra değişikliğe gidilerek, dönemin Cumhurbaşkanlığında Senfoni Orkestrası Şefi yapmış olan meşhur bestesci Osman Zeki Üngör'ün 1922 yılında hazırlamış olduğu bugünkü çalınan beste yürürlüğe konmuştur. Toplamda dokuz dörtlük ile bir beşlikten meydana gelen marşın armonileşme işleminde Edgar Manas yapmıştır. Bandoda gerekli olan düzenlemesini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır. Osman Zeki Üngör'ün yakın dostu olan Cemal Reşit Rey'le yapmış olduğu bir röportajında kendisinin belirttiği üzere aslında bestelenen notaların başka bir güfte yerine yapılmış olduğunu ve İstiklal Marşı bestesi olarak düşünülmediğini belirtmişlerdir. 

İstiklal Marşı Melodika ve Flüt Notaları şöyledir:

1. Tonlama

KORK -MA -SÖN –MEZ –BU –ŞA –FAK –LAR –DA –YÜ –ZEN –AL –SAN -CAK

DO -Mİ –FA – SOL –RE –FA -Mİ – Mİ –LA – Sİ - DO -Sİ –SOL -Sİ

SÖN –ME –DEN –YUR –DU –MUN –ÜS –TÜN –DE –TÜ –TEN –EN –SON –O -CAK

Sİ –LA - Sİ – FA –FA - LA –SOL –RE – Mİ –FA –SOL -LA -Sİ –DO -RE

O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –YIL –DI –ZI –DIR –PAR –LA –YA -CAK

Mİ –RE –RE –RE - -Sİ –LA –SOL –DO –Sİ –DO –FA –DO –Sİ –LA -SOL

O –BE –NİM –DİR –O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –DİR –AN -CAK

FA –SOL –Mİ –Mİ –RE –DO –Sİ –LA –SOL –FA –Mİ –Sİ –DO  -Mİ

İstiklal Marşı Notaları

İstiklal marşının flüt ve melodika notaları yardımıyla çalınan bir diğer tonlama türü ise aşağıda verilmiştir. Çalma esnasında bu farkı gözlemlemek mümkündür. İlk kısmı yani girişinde bu tonlamada 1. Tonlamada olduğu gibi do notası ile giriş yapılmamaktadır. Bu tonlamadaki giriş re notasıyla yapılmaktadır. 2. Tonlama örneği aşağıda verilmiştir.

2. Tonlama

KORK -MA -SÖN –MEZ –BU –ŞA –FAK –LAR –DA –YÜ –ZEN –AL –SAN –CAK

-re –sol –la –bsi –fa –la –sol –sol –do –re –bmi –re –si –re


SÖN –ME –DEN –YUR –DU –MUN –ÜS –TÜN –DE –TÜ –TEN –EN –SON –O -CAK

-do –re –do –re –la –la –do –bsi –fa –sol –lab –si –do –re –mi -fa

O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –YIL –DI –ZI –DIR –PAR –LA –YA -CAK

-sol –fa –fa –mi –fa –re –do –bsi –re –do –re –la –re –re -do

O –BE –NİM –DİR –O –BE –NİM –MİL –LE –Tİ –MİN –DİR –AN -CAK

-bsi –la –bsi –sol –sol -fa- bmi –re –do –bsi –la –sol –re –re -sol

]]>
Piyano Notaları https://www.nota.gen.tr/piyano-notalari.html Thu, 06 Dec 2018 08:14:10 +0000 Piyano Notaları, Nota müziğin dilidir. Müzikal sesleri simgeleyen bir işarettir. Müziğin lisanı olan her bir nota, müzikteki belli bir sese yönelik karşılık verir. Notalar seslerin zaman içerisindeki uzunluğunu ve f Piyano Notaları, Nota müziğin dilidir. Müzikal sesleri simgeleyen bir işarettir. Müziğin lisanı olan her bir nota, müzikteki belli bir sese yönelik karşılık verir. Notalar seslerin zaman içerisindeki uzunluğunu ve frekansını ifade eder. Yazılı olarak kullanılan bu harflerin isimleri olduğu gibi, notalarında isimleri vardır. Notalar sesleri tanımlamak için bir alfabe gibidir. Aslında güzel konuşmak için yazabilmek şart değildir. Ancak yazılı eserleri defalarca dinlemek yerine okuyabilmek önemlidir. Nota okumak ve okunduğu gibi çalmak, müziği anlamanın temel esasıdır. Piyano çalma yetisine sahip kişiler arasında piyanonun tuşlarını, notalarını, parçalarını çalabilen kişinin ruh dünyası güzelleşir. Bu konuya yeteneği ve ilgisi daha fazla olan kişiler, yeterince azmettiği zaman bir şekilde beden yolunu bulur ve o ruhu dillendirmeyi bilir. Çünkü müzikte ince bir matematik gibidir. Müzik hisle ve duyguyla alakalıdır. Piyano notaları için do-re-mi şeklinde olan isimleri kullanmaktan daha çok bu notalara c-d-e gibi harfler verilmesi durumunda nota okumanın ne kadar kolay olduğunu anlatır. Şöyle ki, notaları kağıttan okumak ve doğru notaları kullanmak en gerekli temel kuraldır. Bunun için harflerin yerlerini ezberledikten sonra pratik yaparak ve tekrar ederek notaların üzerinde sesle ifade edebilme şeklindedir. Kişilerin içerdiği duyguları, hayali ve düşüncelerini anlatır.

Piyano Notaları

Piyano Notaları;

 • Nota; Müziğin kağıda dökülmesinde kullanılan alfabedir. Nota sesleri gösteren işaretlerdir. Bunlar; Do, re, mi, fa, sol, la ve si' dir. 
 • Solfej; Notaları isimleriyle okumaya denir. Yani sesleriyle ve süreleriyle uygun biçimde sesi bir enstrüman gibi kullanarak okumaya denir.
 • Bona; Notaları sadece ritmik değerleriyle ve süreleriyle, notanın sesini katmadan ve notaların isimlerini söyleyerek okumaya denir.  
 • Ritim; Verilmiş ritim, melodi veya armoni üstüne farklı karakterde olan melodi ismini alır. Bu melodilerden biri alınır ve belli olan ritimlerde karakterleri değişerek çalması sağlanır. En geniş anlamında, müziğin zaman içinde akışına denir.
 • Akor; Üç veya daha fazla sesin aynı anda tınladığı ses kümesidir. Her çalgı ile akor çalınamaz. Akor çalabilen enstrümanların başında piyona ve gitar gelir. Bu nedenle gerek piyano ve gerekse gitar çok iyi solo enstrümanları oldukları gibi müziğin stiline göre belirlenir.
 • Porte; Müziğin yazıya dökülmesi için kullanılan ilk araç portedir. Porte beş paralel çizgi ve dört aralıktan oluşur. Aynı zamanda nota portedeki çizgilerin hem üstüne hem aralarına da yazılır. Portede bulunan notalar daha fazla yukarı yerleştirildiği zaman seslerin tizleşmesini sağlar.
 • Anahtar; Portenin temel elemanı olup, portenin başına yerleştirilir. Notaların isimlendirilmesini sağlar.
 • Sol Anahtarı; Portenin alt kısmından ve ikinci çizgisinden başlayarak çizilir. İkinci çizginin üzerindeki nota Sol ismini alır. Sol anahtarı bazı frekanslara göre ses veren enstrümanlar için; Keman, gitar, flüt, bağlama ve kaval gibi enstrümanların notaları Sol anahtarı ile yazılır.
 • Fa Anahtarı; Portenin üstündeki ikinci çizgisinden başlayarak çizilir. Üstünde bulunan ikinci çizgi üzerindeki nota Fa ismini alır. Fa anahtarı pes frekanslardaki sesleri yazmak için kullanılır. Bu sesler çok fazla ek çizgi kullanımı gerektireceği gibi bazı frekanslarda ses veren bas gitar, çello, kontrbas ve piyano gibi enstrümanların notaları için de Fa anahtarı kullanılır.
 • Do Anahtarı; Portenin alttan üçüncü ve dördüncü çizgilerine konur ve çizgiye yazılan notalar Do ismini alır. Do anahtarı orta frekanstaki sesleri göstermek için kullanılır. Viyola enstrüman notalarının yazımı için Do anahtarı ku]]> Nota Değerleri https://www.nota.gen.tr/nota-degerleri.html Thu, 06 Dec 2018 09:19:29 +0000 Nota değerleri, En büyük birimi tam ses olarak çıkarır. Birliklerine nota denilir. Bu seslerin notlarının yarısına 1/2 si kısa notlardır ikilik notlar denir. Buradaki bazı kelimeler okunmaz. İkilik notalarının yarısı 1/ Nota değerleri, En büyük birimi tam ses olarak çıkarır. Birliklerine nota denilir. Bu seslerin notlarının yarısına 1/2 si kısa notlardır ikilik notlar denir. Buradaki bazı kelimeler okunmaz. İkilik notalarının yarısı 1/4 si notalar denir. Dörtlük notanın değerleri ise 1/16 si notlar olarak bilinir.

  Notalar:
  • Birlik notalar
  • İkilik notlar
  • Dörtlük notalar
  • Sekizlik notalar
  • On altılık notlar
  • Otuz ikilik notlar
  • Altmış dörtlük notlar
  Nota bir müzik seslerini belirmelere çalışan işarettir. Bazı ülkelerde notaları harflerle gösterilir. Notlar beş çizgilerden oluşur oluşan portre üzerine 
  ek çizgiler yazılarak  do-re-mi-fa-sol-la.si notlar olarak dır sıraları birbirlerini takip eder. portelerinin aşağı ve yukarıya doğru sıralanmıştır.

  Notalarını her birinden ayrı birimi vardır. Notalarının biçimleri sürelerini değerlerini gösterirler. Porte üzerinde ki yerler ise yüksekliği  derecelerinden belirler. Notalar şekilleri yuvarlak beyaz siyah çengelli ve dörtlük olarak aynı s sıralara göre şu isimleri alırlar : birlik ikilik dörtlük on altılık otuz ikilik  altmış dörtlük olarak isimlendirilir. Bu isimlere göre her notalar değerleri kendilerini izleyenler iki kat daha fazlalıkta dır. Buna göre yuvarlak iki beyaz beyaz iki siyah siyah iki çengelli... eder.

  Nota Değerleri
  Nota yazımında kullanılan işaret türleri
  • Bağ işareti: Notaların birbirine bağlanan işaretlere denir
  • Nota: Herhangi bir notaların önlerine konulacak nokta işaretleri o noktalamayı değerlerinin yarısına kadar uzatır.
  • İki nokta: Herhangi bir notalarının önüne konan işareti yarısının yarısına kadar uzatır.

  ]]>
  Ney Notaları https://www.nota.gen.tr/ney-notalari.html Fri, 07 Dec 2018 02:20:30 +0000 Ney Notaları, Ney enstrümanındaki notaların yerleri tamamen birbiri ile aynıdır. Bu durum üfleme şiddetine göre aynı pozisyonda 2-3 notanın bulunmasından kaynaklanmaktadır. Normal Şiddette ÜflemeOrta Şid Ney Notaları, Ney enstrümanındaki notaların yerleri tamamen birbiri ile aynıdır. Bu durum üfleme şiddetine göre aynı pozisyonda 2-3 notanın bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
  • Normal Şiddette Üfleme
  • Orta Şiddette Üfleme
  • Kuvvetli Şiddette Üfleme
  Normal Şiddette Üflenen Notalar ve Perde İsimleri
  • Acem aşiran fa notası
  • Rast sol notası
  • Dügah la notası
  • Kürdi si bemol notası
  • Segah perdesi si bemol
  • Buselik perdesi si naturel nota
  • Çargah perdesi do notası
  • Hicaz perdesi do diyez notası
  • Neva perdesi re notası 1. pozisyon
  • Acem perdesi fa notası 2. pozisyon
  Orta Şiddette Üflenen Notalar ve Perde İsimleri
  • Neva perdesi re notası 
  • Hüseyni perdesi mi notası
  • Acem perdesi fa notası
  • Eviç perdesi fa diyez notası
  • Gerdaniye perdesi sol notası
  • Nim şehnaz perdesi sol diyez notası
  • Muhayyer perdesi la notası 
  Ney Notaları
  Kuvvetli Şiddetle Üflenen Notalar ve Perde İsimleri
  • Muhayyer perdesi la notası
  • Sünbüle perdesi si bemol notası
  • Tiz segah perdesi si bemol iki notası
  • Tiz buselik perdesi si notası
  • Tiz Çargah perdesi do notası
  • Tiz hicaz perdesi do diyez notası
  • Tiz neva perdesi re notası
  ]]>
  Keman Notaları https://www.nota.gen.tr/keman-notalari.html Fri, 07 Dec 2018 21:53:22 +0000 Keman Notaları, Keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman romantik anların yaşanmasında ilaç olan müzik aletidir. Yaşamış olduğunuz andan itibaren sizi derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle, b Keman Notaları, Keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman romantik anların yaşanmasında ilaç olan müzik aletidir. Yaşamış olduğunuz andan itibaren sizi derinden etkileyen, eşsiz güzellikteki sesiyle, bir sıcaklık yayılır yüreklere, alır götürür zamana ve darbelere, yollara ve hasretlere dirençli. Sevdiklerinizle keman dinlerken daha farklı duygulara yelken açtığınız olmuştur belki. İşte kemanın yaşattığı farklı duyguları, yaşamak ve yaşatmak isteyenler, kemanın Batı müziği enstrümanı olmasına rağmen Türk müziğinde kullanılan keman birçok uygarlıkta tarihiyle birlikte kemani bestekarlar vardır. Bu bağlamda müziğin dili evrensel olduğundan ilk insanlarda nasıl başladığının her ne kadar efsaneye dayanan geçmişi varsa da gerçek olduğuna inanılan yanları da bulunmaktadır. Yani esen rüzgarların, sazlıklardaki kırık kamışlara çarparak çıkarmış oldukları ıslık seslerini, insanların taklit ettikleri, üzüntülü ve sevinçli günlerinde çıkarmış oldukları seslerin ilk müzik duygularını verdikleri tahmin edilmektedir. Kemanı tutabilmek için sol ele alınır. Sonra paralel bir şekilde dik oturularak bileğin keman yönüne doğru çevrilir. Her enstrümanda olduğu gibi kemanda da akort işlemi oldukça önemlidir. Kemanı akort edebilmek için ilk önce keman tellerinin isimleri ile başlanır. Keman tellerinin kalından inceye, soldan sağa sıralanışı sol, re, la, mi şeklindedir. Ses gelen yerden kemanın sesi birbiriyle uyum sağlıyorsa istenilen telin akordu yapılmış demektir. Diğer tellerde akort edilebilir.

  Keman Notaları; Kemanın dört adet teli vardır. Akort sistemi kalın tellerden ince teller; Sol, re, la, mi olarak düzenlenmiştir. Türk müziğinde ise Batı kemanlarıyla aynı akort sistemine bağlı olarak şeklinde; Do, sol, re, la diye isimlendirilmiştir. Yeni başlanıldığı zaman teller üzerinde birebir çalışma yapılır ve her tel üzerinde parmakların nasıl dizilmesi gerektiğini ve hangi notaya hangi parmakla basıldığı öğrenilir. Başlangıç olarak bir tel ile çalışırken diğer telleri çıkartmak uygun olabilir. Kemanda ilk tutuş ve duruş öğrenildikten sonra parmaklar ile nota basma öğrenebilme aşamasına geçilebilir.Keman Notaları Keman sesi büyüleyicidir. Ancak müzik sadece sesten oluşmaz, sessiz kalabilecek yerlerde vardır. Yani müzikte notaların ve basmaların ne kadar çalınacağını veya sessiz kalınacağını belirler. Her nota ve basma şeklinin bir değeri yani vuruş süresi olmasıdır. Keman mi telini tanımlarsak mi telinde birinci parmak fa, ikinci parmak sol, üçüncü parmak la şeklindedir. La telini tanımlarsak birinci parmak si, ikinci parmak do, üçüncü parmak re şeklindedir. Re telini tanımlarsak birinci parmak kalın mi, ikinci parmak kalın fa, üçüncü parmak Sol'dur. Sol telinde ise birinci parmak kalın la, ikinci parmak kalın si, üçüncü parmak kalın do şeklindedir. Kemanın zarafeti ruhunuzla bütünleştiği zaman, bilin ki o inceliğe yer açmış olacaksınız sanat dünyanızda.

  ]]>
  Melodika Notaları https://www.nota.gen.tr/melodika-notalari.html Sat, 08 Dec 2018 16:08:48 +0000 Melodika notaları, melodika üflemeli bir müzik aletidir. Özellikle müzikle uğraşmaya yeni başlayan kişilerin tercih ettiği enstrümanlardan biri olan melodika, türkü ve şarkılar üzerinde çalışan kişiler tarafın Melodika notaları, melodika üflemeli bir müzik aletidir. Özellikle müzikle uğraşmaya yeni başlayan kişilerin tercih ettiği enstrümanlardan biri olan melodika, türkü ve şarkılar üzerinde çalışan kişiler tarafından sıkça tercihe dilmektedir. Kullanılması kolay  olan melodika ilk ve orta dereceli okullarda müzik derslerinde kullanılmaktadır. Yeni başlayan çocuklarda eğitim süresi başlangıçta günde 2 saati geçmemelidir. Ayrıca her 15 dakikada bir ara verilerek devam edilmelidir. Melodikaya alışıldıkça çalışma süresi günde 4 saatte, ara verme sayısı da yarım saate çıkarılabilir. Başlangıçta bu sürenin uzatılmaması gerekir. Flütten sonra nefesli çalgılara geçiş yapmak isteyen ve kendini geliştirmek isteyen kişiler tarafından tercih edilen melodikanın kısa bir hortumu, siyah beyaz tuşları vardır. Yeni başlayan kişiler tarafından kullanımı oldukça avantajlıdır. Tuşlara basmak diğer müzik aletlerine göre daha kolaydır. Her bir tuş belirli notaları ifade eder. Tuşlara basıldığında ve hortumundan üflendiğinde notaya ait ses çıkar. Melodikanın tuş sayısı 19 ya da 37 olabilir. Melodika sol elle tutulur, üflenirken sağ elle de üzerindeki tuşlara basılarak çalmak istenen şarkı ya da türkü notaları çalınır.

  Melodikada nota dizilimi soldan sağa doğru okunarak başa dönülür. Kalın fa ile başlar ve sol, la, si, do, re diye devam eder. Beyaz kalın, siyah ince tuşlardan oluşan melodikada, beyaz kalın tuşlar ana nota olan yani do, re, mi, fa  seslerini verir. İnce siyah tuşlar ise diyez ve bemolü oluşturur. Beyaz tuşların sağında bemol, solunda bulunan tuş ise bemolu oluşturur.

  Diyez, önündeki notayı yarım ses inceltir. Bu işlem siyah ince tuşlarla yapılır. Bemol ise önündeki notayı yarım ses kalınlaştırır. Bu işlemde beyaz tuşların sol tarafında gerçekleşir. Melodika profesyonel anlamda çok yaygın olmasa da günümüzde eğitim amacıyla kullanılmaktadır. Melodikanın nota dizilimi oldukça kolaydır. Yağmur yağıyor seller akıyor, uzun ince bir yoldayım ve arkadaşım eşek gibi daha pek çok şarkının notaları melodika ile çalınabilir.

  Melodikayı çalmaya başlamadan önce nefes egzersizleri konusunda uzman bir kişiden yardım alınması önemlidir. Bu yardım sayesinde melodika kullanımı kısa sürede öğrenilebilir.

  Melodika NotalarıMelodika notaları

  Yağmur yağıyor seller akıyor notaları

  La, La, La, La, Sol, La, La, La, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, La, La, La, La, Sol

  Telgrafın tellerine kuşlar mı konar notaları

  Sol, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Fa, Fa, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Re, Fa, Fa, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Re, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Mi, Re, Re, Mi, Fa, Re, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Do, Do, Re, Do, Do, Re, Do, Si, Si, Do, Re, Si, Re, Do, Si, La, Sol, La, Si

  ]]>
  Nota https://www.nota.gen.tr/nota.html Sat, 08 Dec 2018 16:28:59 +0000 Nota, müziğin kendine özgü dili olarak bilinir. Müzik ise duygu ve düşünceleri ifade etmesiyle oluşur. Müzik yüzyıllar öncesinde bir ilkel insanın, doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış ve günümüzdeki modern haline ge Nota, müziğin kendine özgü dili olarak bilinir. Müzik ise duygu ve düşünceleri ifade etmesiyle oluşur. Müzik yüzyıllar öncesinde bir ilkel insanın, doğadaki sesleri taklit etmesiyle başlamış ve günümüzdeki modern haline gelene kadar birçok zorlu evreden geçmiştir. Müziği yazmaya, basmaya, okuyup çalmaya notalar eşlik eder. Notalar porte denilen çizgiler üzerinde yer almaktadır. Her notanın başında ayrı bir anahtar bulunur ve üç çeşidi vardır. Sol, do ve fa anahtarlarıdır. Duraklama işaretlerine es denilmektedir. 

  Nota, müzik üzerinde oluşan seslerin kağıt üzerinde yazılıp ve çizilmesiyle okuyucu tarafından anlaşılmasını sağlar. Bundan çok eski yıllar öncesinde de nota çok farklı şekillerde kullanılmıştır. Eskiden notalar genellikle harfler şeklinde ifade edilerek kullanılmıştır ve bazen de özel işaretlerle ifade edilmiştir. Nota, günümüzde günümüzde şekillerle ifade edilmektedir. Notalar beşli çizgi ve dört aralıktan oluşan uzun çizgiler üzerinde yer alırlar. Bu çizgilere porte adı verilir. Bu satır aralarında oluşan işaretler, do, re, mi, fa, sol, la, si olarak adlandırılmıştır. Bu isimlerin verilme nedeni, seslerin bir araya gelerek karışmasını engellemek içindir. Portede ki çizgi ve aralıklar belli sesleri gösterirler. Nota üzerinde oluşan her işaret, temsil ettiği sesin yüksekliğini ve uzunluğunu belirtir. Notalamada işaretin şekli, sesin uzunluğu ve değerini gösterirken, porte üzerindeki yeri ise yükseklik derecesini gösterir.

  Seslerin değer ve uzunluğunu gösteren yedi farklı şekil vardır. Yuvarlak şekli olan birlik, içi beyaz olan ikilik, içi siyah olan dörtlük, sekizlik, on altılık, otuz ikilik, altmış dörtlük olarak adlandırılır. Notaların okumasına solfej, bir kişinin gufteyi notalara uygun okumasına da icra denir. Seslere ait olan bu nota değerleri asla değişmez. Nota da ses perdeleri anahtar şekliyle ayarlanır. Genellikle notalar portelerin içine düşürülmemeye çalışılır. Çok güç durumda dışarı yazılır. İşaretler için kısa ek çizgiler çizilmiş olur. 

  NotaNota işaretinin önüne katılan nokta varsa, bu nokta notanın değerinin en az yarım kadar artmasına etki eder. Notanın üzerinde vurgu işareti varsa, o notanın kuvvetli bir şekilde olmasını sağlar. Böylelikle notalar oluşarak müzik elde edilmiştir. Müzik ruhun gıdası ise notalar da müziğin en önemli besin kaynağıdır.
  ]]>
  Flüt Notaları https://www.nota.gen.tr/flut-notalari.html Sun, 09 Dec 2018 11:04:37 +0000 Flüt notaları: İlk olarak notanın tanımını yapalım. Nota müziklerin okunması ve yazıya alınması sonucu bir şekil almaya başlar oluşan şekillerin çıkardıkları frekanslardır. Sadece flütün notaları yoktur. Üflemeli, vur Flüt notaları: İlk olarak notanın tanımını yapalım. Nota müziklerin okunması ve yazıya alınması sonucu bir şekil almaya başlar oluşan şekillerin çıkardıkları frekanslardır. Sadece flütün notaları yoktur. Üflemeli, vurmalı ve tuşlara basma ile yapılan müzik aletlerinin hepsinin ayrı ayrı notaları vardır. Keman, gitar, piyano, melodika gibi müzik aletlerinin notaları farklı farklıdır. Flüt gibi üflemeli çalgıların notaları birbirine benzer.  Flüt okullarda öğretilen bir tür nefes ile çalınan müzik aletidir. Flütün öğrenilmesi çok kolaydır. Herhangi bir eğitimi falan gerekmez. Zaten notaları oldukça kolay yapılır. Sadece hazır nota olması yeterlidir. 

  Flüt sadece kuvvetli bir nefes ister. Flüt denilince ilk akla gelen bir kaç notalar vardır. Flütün önde 7 tane, arkada ise 1 tane deliği vardır. Flüt çalınırken arkadaki deliği sol el ile kapatılır. Flüt aynı zaman da kulağa hoş gelen melodilerde çıkartır. Kalın sesler daha boğaz dan çıkarılmaya çalışılır. İnce sesler de ise ses daha da yavaş çıkarılmalıdır. Flüt notalarını yapmak aynı zaman da çok eğlencelidir. Rastgele bile üflendiği zaman kulağa hoş sesler çıkar. 

  Flüt NotalarıFlüt notaları;

  Arka delik ve ön tarafta ilk delik kapatıldığı zaman Si sesini çıkartır.
  Arka delik ve ön tarafta ikinci delik kapatıldığı zaman İnce Do sesini çıkartır.
  Sadece ön tarafta ikinci delik kapatıldığı zaman İnce Re sesini çıkartır.
  Arka delik ve ön tarafta birinci ve ikinci delik kapatıldığı zaman La sesini çıkartır.
  Arka delik ve ön tarafta ilk üç delik kapatıldığı zaman Sol sesini çıkartır. 
  Arka delik ve ön tarafta ilk dört delik kapatıldığı zaman Fa sesini çıkartır.
  Arka delik ve ön tarafta ilk beş delik kapatıldığı zaman Mi sesini çıkartır.
  Arka delik ve ön tarafta ilk altı delik kapatıldığı zaman Re sesini çıkartır.
  Bütün delikler kapatıldığı zaman ise Do sesini çıkartır.

  Flüt notaları bunlardır. Flüt melodiler ise farklı notaların bir araya gelmesi ile oluşur. Her şarkının flüt ile melodisini yapmak zordur. Baya uğraş ister. Bazı çocuklar flüt notalarını daha güzel ve daha yetenekli çalar. Bu ise flüte duyulan uğraştan kaynaklıdır. Sevilerek yapılan her şey zaten beklenilenden daha güzel olur. 

  Flüt notalarından sonra dikkat edilmesi gereken başka bir durum da ses renkleridir. Yani çıkan sesin ince mi, kalın mı veya ikisinin ortası bir ses mi çıkıyor diye bakılmasıdır. Kişinin bu seslerden hangisini çıkardığını öğrenmek için çalarken kendi sesine kulak vermesidir. Kendi sesine kulak verdiği zaman notaların hangi ses ile çıkardığını anlar. Çok ince veya çok kalın çıkarmak da gerekmez. Flüt notalarının bazıları ince, bazıları kısa ses ile çıkar. Önemli olan notalara göre ses çıkarmaktır. Flüt denilince ilk akla gelen Yaşasın okulumuz şarkısıdır. Bu şarkı bütün okullarda öğrencilere öğretilir. Notaları kolay ve güzel olduğu için çok tercih edilir. 
  ]]>
  Gitar Notaları https://www.nota.gen.tr/gitar-notalari.html Sun, 09 Dec 2018 18:19:25 +0000 Gitar notaları: Çalgılı müzik aleti denilince ilk akla gelen gitardır. Gitarın çalması biraz zordur. Notalarını çalmak biraz zaman alır. Gitar çalmak biraz yetenek ister. Gitar çalmak eğitim ister ve uzun bir süreç ister. Git Gitar notaları: Çalgılı müzik aleti denilince ilk akla gelen gitardır. Gitarın çalması biraz zordur. Notalarını çalmak biraz zaman alır. Gitar çalmak biraz yetenek ister. Gitar çalmak eğitim ister ve uzun bir süreç ister. Gitar parmaklarla çalınır ve yeteneğin parmaklarda olması gerekir. Her gitarın tutuş şekli farklıdır. Sekiz rakamına benzeyen, yanları iki taraflı oyuk üstündeki ses perdeleri olan telli ve uzun saplı bir çalgıdır. Gitarım çeşitleri çok fazladır. Her gitarın tutuş şekli farklıdır. Gitar da kullanılan nota biçimine tab denir. Gitarın notaları kalın ve ince olmak üzere iki çeşittir. Seslerin kalın ve ince çalınması çalan kişinin eline ve notalara vuruşuna bağlıdır. 

  Gitarda birçok farklı kavramlar vardır. Akor, gam, aralıklar, diyez,bemol,tab gibi. 
  Akor: 3 sesin  aynı anda çalınmasına akor denir. Majör ve minörler ile oluşur. 
  Gam: 8 tane sesin art arda dizilmesinde oluşan seslerin topluluğuna gam denir. 
  Örneğin; Do,re,mi,fa,sol,la,si,do burda Do majör gamı oluyor. 
  Aralıkları: Gamlar arasında 2 ses uzaklığında mesafe vardır. Bu mesafeler müzik dilinde aralık olarak bilinir.

  Gitar NotalarıKalın gitar notaları;
  Re notası 4. telin boş çalınması ile çıkar.
  Mi notası 4. telin 2. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Fa notası 4. telin 3. perdesinin çalınması ile çıkar.
  La notası 5. telin boş çalınması ile çıkar.
  Si notası 5. telin 2. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Do notası 5. telin 3. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Mi notası 6. telin boş çalınması ile çıkar. 
  Fa notası 6. telin 1. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Sol notası 6. telin 3. perdesinin çalınması ile ortaya çıkar. 
  İnce gitar notaları;
  Mi notası 1. telin boş çalınması ile çıkar.
  Fa notası 1. telin 1. perdesinin çalınması ile çıkar. 
  Sol notası 1. telin 3. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Si notası 2. telin boş çalınması ile çıkar.
  Do notası 2. telin 1. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Re notası 2. telin 1. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Sol notası 3. telin boş çalınması ile çıkar.
  La notası 3. telin 2. perdesinin çalınması ile çıkar.
  Gitardaki notaların yerleri: 
  E-Mi
  A-La
  D-Re
  G-Sol
  B-Si
  C-Do
  F-Fa
  #-diyez
  b-bemol

  ]]>
  Saz Notaları https://www.nota.gen.tr/saz-notalari.html Mon, 10 Dec 2018 01:16:23 +0000 Saz Notaları, Saz notaları ülkemizde en çok kullanılan müzik elemanlarında olan saz Türk halk çalgısı olarak bilinir. Ebatlara ve yöresine göre çeşitli sazlar bulunmaktadır. Saz çeşitlerinin en ince seslisi cura olarak Saz Notaları, Saz notaları ülkemizde en çok kullanılan müzik elemanlarında olan saz Türk halk çalgısı olarak bilinir. Ebatlara ve yöresine göre çeşitli sazlar bulunmaktadır. Saz çeşitlerinin en ince seslisi cura olarak bilinir en kalın sesli olarak bilineni ise divan sazı olarak bilinir. Saz göğüs, tekne, sap olarak üç bölümden oluşur. Sazın en güzeli tut ağacından yapılmaktadır. Bunun  dışında kestane, ardıç, gürgen ve ceviz ağaçlarından da yapılmaktadır. Özellikle göğüs kısmı ladin ağacından sap kısmı gürgen den yapılan sazlar kaliteli olmaktadır. Sazda sap kısmı üzerine bağlanan tellerin bulunduğu yerlere burgu diye bilinen parçalar bulunur. Saz da akort bu burgular sayesinde yapılmaktadır. Saz üzerinde perdeler bulunmakta bu perdeler misine ile bağlanır. Saz şelpe adı verilen çalma tekniği ile çalınır. Saz üzerinde üç grup tel bulunmaktadır. Bu teller ikişerli ve üçerli gruplar da olmaktadır. Alt gruplardaki teller La üst grupta bulunan teller Mi orta grupta bulunan teller ise Re olarak bilinir.

  Uzun Sap Sazlarda

  Üst tellerde SOL notası bulunmaktadır.

  Orta tellerde RE notası bulunmaktadır.

  Alt tellerde ise DO, Mİ, FA, LA, Sİ notaları bulunmaktadır.

  Saz NotalarıKısa Sap Sazlarda Notalar

  Üst tellerde DO, LA, RE notaları bulunmaktadır.

  Orta tellerde RE, DO, Sİ, LA, SOL  notaları bulunmaktadır.

  Alt tellerde ise DO, RE, LA, Sİ, SOL, FA, Mİ, notaları bulunmaktadır.

  Ülkemizde çok sevilerek çalınan ve dinlenen saz geleneksel olarak düğünlerimizin eşsiz müzik aletlerindendir. 
  ]]>
  Org Notaları https://www.nota.gen.tr/org-notalari.html Mon, 10 Dec 2018 15:10:54 +0000 Org notaları, Org müzik aletlerinin içerisinde en büyük olanıdır. Org parmakların yetenekleri ile ilgilidir. Org çalan kişinin parmakları genelde uzun yapıya sahiptir. Orkestra müzik aletlerinin içerisinde en büyük olanı ve en Org notaları, Org müzik aletlerinin içerisinde en büyük olanıdır. Org parmakların yetenekleri ile ilgilidir. Org çalan kişinin parmakları genelde uzun yapıya sahiptir. Orkestra müzik aletlerinin içerisinde en büyük olanı ve en çok ses çıkartanıdır. İlk tuşu  La-0, son tuşu Do-8 olmak üzere toplam 88 tuştan oluşur. Org notaları müziği rahat okuyup yazmaya yarayan işaretlerdir. 7 tane temel notası vardır, 12 tane diyezler ve bemoller ile oluşan notası vardır. İngilizce olan notalar harflerle işaret edilir.

  Orgun yapısında borular, klavye, pedallar ve körük bulunur. Org çalan biri bunların hepsinin aynı anda aktif bir şekilde kullanmalıdır. Org tamamen eğitim isteyen ve eğitim süreci uzun süren bir çalgıdır. İsteyerek ve azim edilerek öğrenildiği zaman daha çok çabuk öğrenir. Orgda bulunan borular aynı zamanda üflenerek çalınır. O yüzden hem üflemeli hemde klavyeli müzik aletlerinin arasında yer alır. Orga aynı zamanda piyano da denilir. Org boruları metal veya tahtadan oluşur. Org boruları üflenerek çalındığı için nefese göre ince veya kalın sesler çıkartılır. 

  Org da çıkacak olan ses tonlarının ve notalarının denetlenmesi gerekli olan düzeneğe konsol denir. İçerisinde klavye ve pedallar da bulunmaktadır. 

  Org NotalarıOrg notaları: 

  C- Do
  D- Re
  E- Mi
  F- Fa
  G- Sol
  A- La
  B- Si olmak üzere 7 tane temel notası vardır. 

  52 tuşlu orgun notaları şöyledir; 

  Do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol- la- sil- do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol- la- si- do- re- mi- fa- sol
  ]]>
  Müzik Notaları https://www.nota.gen.tr/muzik-notalari.html Tue, 11 Dec 2018 03:59:02 +0000 Müzik notaları, müziğin alfabesi olarak adlandırılabilmektedir. Notalar, müzikteki seslerin yüksekliklerini yani kalınlıklarını ya da inceliklerini ve sürelerini göstermek için kullanılan işaretler olarak karşımıza çıkma Müzik notaları, müziğin alfabesi olarak adlandırılabilmektedir. Notalar, müzikteki seslerin yüksekliklerini yani kalınlıklarını ya da inceliklerini ve sürelerini göstermek için kullanılan işaretler olarak karşımıza çıkmaktadır. Müzikal sesleri simgelemekte olan bu işaretler, müziği okuyup yazıya almaya yarar. Bu notaların 5 çizgiden oluşan dizek üzerinde dizilmesi sayesinde melodilerin kağıda dökülmesi mümkün olmaktadır.

  Müziği yazılı olarak ifade etmeye yarayan müzik notaları üzerinde gerçekleştirilen tüm değişiklikler ve bu notaların dizek üzerinde bulunduğu yer notaların kalınlık/incelik ve uzunluk değerlerinin belirlenmesi üzerinde büyük bir etkisi olmaktadır. Yazıda kullanılan alfabelerin nasıl ki bir adı varsa, notaların da kendi adları bulunmaktadır.Müzik Notaları 

  Notaları adlandırma konusunda iki temel sistemin kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan ilki çoğunlukla İtalya, İspanya, Fransa ve Türkiye gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılmakta olan ve Aziz Iohanne Battista ilahisinin ilk hecelerinden isimlerini almakta olan Do, Re, Mi sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğeri ise İngiltere ve Almanya gibi kuzey ülkelerinde kullanılmakta olan A, B, C sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır.
  ]]>